Ansat på svineslagteri blev alvorligt syg af svineinfluenza

En ansat på et dansk slagteri blev sidste år alvorligt syg af svineinfluenza. »Det skønnes ikke, at der er smitterisiko mellem mennesker«, skriver Statens Serum Institut. Foto: Colourbox

SVINEINFLUENZA – Medarbejder på dansk svineslagteri fik et alvorligt sygdomsforløb og blev indlagt på hospitalet, da vedkommende blev smittet med svineinfluenza.

En dansk borger er blevet smittet med svineinfluenza, oplyser Statens Serum Institut.

Seruminstituttet vurderer, at der er tale om et enkeltstående tilfælde og »det skønnes ikke, at der er smitterisiko mellem mennesker«, skriver seruministituttet.

Den pågældende person var i november indlagt på hospitalet, hvor prøven blev taget. Der var tale om et alvorligt sygdomsforløb, selv om personen i øvrigt var rask, men vedkommende er nu udskrevet.

Prøven blev taget i slutningen af november 2021, hvor patienten blev indlagt på hospitalet nogle dage med akut opstået alvorlig sygdom. Patienten blev nøje undersøgt, og det eneste, man fandt, var influenzavirus, der blev påvist i en prøve fra luftvejene.

Ved en nærmere analyse af det pågældende influenzavirus fra prøven fandt man ud af, at det drejer sig om et virus, der hidtil kun er påvist i svin.

Kan formentlig ikke smitte mellem mennesker

Der er ikke kendskab til yderligere relaterede tilfælde i Danmark. Og der er heller ikke ved laboratorieovervågningen blevet påvist andre tilfælde med dette virus.

Statens Serum Institut vurderer, at patienten er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde på et dansk svineslagteri, men skønner ikke, at der er risiko for yderligere smitte mellem mennesker.

Statens Serum Institut vil fortsætte med at overvåge forekomsten af disse typer af influenzavirus og indsamler oplysninger, der skal klarlægge forløbet og har samtidig informeret sundhedsmyndighederne.

»Der er lige nu et tæt samarbejde i gang om den pågældende smitteepisode mellem de danske sundhedsmyndigheder og de veterinære myndigheder. Samtidig er WHO og de europæiske sundhedsmyndigheder er blevet informeret«, oplyser seruminstituttet.

Svineinfluenza udviklede sig til en pandemi i 2009

I januar 2021 fandt man også et tilfælde af svineinfluenza hos en dansk borger, og ifølge Ritzau har der tidligere været udbrud af svineinfluenza i stor skala, som i 2009 udviklede sig til en pandemi. Udbruddet havde formentlig sin oprindelse i Mexico og spredte sig hurtigt USA, Canada og Europa. Her skabte svineinfluenzaen nervøsitet og fik myndighederne til at øge beredsskabet

Det officielle dødstal var 18.500 personer, men tidsskriftet The Lancet har senere vurderet, at der var mellem 151.700 og 575.400 dødsfald, skriver nyhedsbureauet.