SF: Cheminovas giftdepoter ved Harboøre Tange skal fjernes

Giften siver. Cheminovas forurening af området ved Høfde 42 på Harboøre Tange er en af danmarkshistoriens værste forureningssager. Men trods utallige tilløb, forhandlinger og undersøgelser, er der aldrig blevet ryddet op. Foto: Gustav Bech

100 tons partion, malation, kviksølv og andre farlige kemikalier har i årtier ligget begravet i sandet tæt ved kemikalievirksomheden Cheminova. Men giften siver, og SF kræver nu, at der bliver afsat 750 millioner kroner til at rydde op efter Cheminova og andre forureninger.

FORURENING – Folketinget skal afsætte penge til oprydningen af de værste giftgrunde nu. Det bliver et hovedkrav til de kommende finanslovsforhandlinger for SF, siger Pia Olsen Dyhr, der er formand for SF.

– Generationers kamp mod giftgrunde skal stoppe her. Vi skal finde pengene til oprydning af de store giftgrunde, og det bliver et hovedkrav for SF til finanslovsforhandlingerne, siger hun.

SF vil afsætte 750 millioner kroner over tre år. De dækker førte fase af den oprydning, som Danske Regioner har lagt en prioriteret plan for, og som strækker over flere år. I foråret 2022 skal der laves en plan for resten af oprydningen.

– Den her gang skal vi rydde helt op. Vi skal ikke nøjes med discountløsninger, som endnu engang sender problemerne videre til næste generation. Vi skal afsætte alle de ressourcer, som Regionerne beder om, så vi kan komme helt til bunds, siger Pia Olsen Dyhr.

I dag holder SF sommergruppemøde og det efterfølgende pressemøde foregår ved Høfde 42 på Harboøre Tange, hvor et af danmarkshistoriens største giftdepoter ligger begravet i sandet.

Forureningen tog sin begyndelse, da Cheminova i 1950’erne og 1960’erne oprettede et depot til håndtering af deres kemikalieaffald. Cheminova producerede kemiske sprøjtegifte og giftdepotet blev placeret på stranden og gravet ned i sandet ved Høfde 42.

Etableringen af depotet skete med tilladelse fra staten, ligesom staten selv benyttede depotet til opmagasinering af indsamlede bekæmpelsesmidler fra hele landet.

Ifølge Region Midtjylland rummer depotet i dag mere end 100 tons kemikalier:

  • 70 t parathion
  • 10 t malation
  • 4 t methyl-parathion
  • 6 t sulfotep
  • 7 t kviksølv mfl.

Grønne arbejdspladser i forureningsbekæmpelse

Oprensning af giftgrunde kan også blive et solidt grønt skridt ud af Coronakrisen, mener SF.

– Der er både arbejdspladser og permanente løsninger på nogle af vores værste forureningsskandaler i den her opgave. Overalt i verden er der problemer med gamle giftdepoter. Løsningerne på dem er udviklede i Danmark, og de kan eksporteres. Det skal vi bare i gang med, siger Pia Olsen Dyhr.

Regeringen og støttepartierne skrev ind i forståelsespapiret, at generationsforureningerne skulle ryddes op. I foråret fremlagde Danske Regioner en prioriteret plan for oprydningen. Og lige før sommer fik SF og Venstre et enigt folketing til at pålægge regeringen, at arbejdet skulle sættes i gang hurtigst muligt – en aftale som regeringen bakkede op om.

– SF har kæmpet i årtier for at få ryddet op. I år har vi sort på hvidt en klar aftale i et enigt folketing om, at vi skal rydde op. Nu skal vi sætte penge af til det. Det vil vi holde dem fast på, siger Pia Olsen Dyhr.