S: Landbruget skal producere det samme – på en klogere måde

Landbruget skal producere den samme mængde, men på en klogere måde ved for eksempel at gøre brug af nye teknologier og løsninger, mener Anders Kronborg (S). Foto: www.claussjodin.com

LANDBRUG – Vi skal have fokus på lavbund, vandmiljø og klimagasser, men vi kommer ikke til at overhale Veganerpartiet indenom, erklærer Socialdemokratiets landbrugsordfører.


»Det første bærende princip, som vi i regeringen har formuleret, går på, at vi skal udvikle og ikke afvikle landbruget. Vi skal producere den samme mængde, men på en klogere måde ved for eksempel at gøre brug af nye teknologier og løsninger.«

Sådan skriver Socialdemokratiets landbrugsordfører, Anders Kronborg i et debatindlæg i LandbrugsAvisen, som udgives af Landbrug & Fødevarer, landbrugsindustriens interesseorganisation med hovedsæde på Axelborg.

Landbruget er ikke tjent med, at erhvervet bliver en endnu større politisk kampplads, hvorfor vi også tager arbejdet med at være ’brobygger’ yderst seriøst, skriver Anders Kronborg (S) i LandbrugsAvisen.

Her forsøger han at dæmpe landbrugets frygt for, at regeringens planer om grøn omstilling vil kræve reduktion af den animalske produktion eller på anden vis ændre afgørende på erhvervets produktionsvilkår. Det har blandt andet Venstres Troels Lund Poulsen og flere borgerlige politikere advaret kraftigt imod.

Vil ikke afvikle landbruget

»Det er på ingen måde vores hensigt, som Troels Lund Poulsen hentyder til, at afvikle det danske landbrug eller flytte arbejdspladser til udlandet. I øvrigt har man intet vundet i klimakampen ved blot at flytte problemerne hen over grænsen, skriver S-ordføreren.

»Vi skal have fokus på lavbund, vandmiljø og klimagasser, men vi kommer ikke til at overhale Veganerpartiet indenom. Og omstillingen kommer til at foregå på en måde, hvor vi tager hensyn til chaufføren, slagterimedarbejderen og de andre medarbejdere i erhvervet«, skriver Anders Kronborg.

»Det er også Socialdemokratiets vurdering, at der er behov for handling – ikke mindst i landbruget, som i 2030 vil stå for mere end en tredjedel af Danmarks udledning af klimagasser. Mange forskellige parter har en interesse i den grønne omstilling af landbruget, som vi i de kommende uger skal forhandle om på Christiansborg. Landbruget er ikke tjent med, at erhvervet bliver en endnu større politisk kampplads, hvorfor vi også tager arbejdet med at være ’brobygger’ yderst seriøst«, skriver Socialdemokratiets landbrugsordfører.

Valutafond: Reducér den animalske produktion

Forleden kom det frem, at Den Internationale Valutafond (IMF) foreslår, at Danmark kan indfri vores klimamål ved gradvist at halvere antallet af svin og kvæg frem til 2030.

Danmark producerer 33 mio. svin og 100 mio. kyllinger årligt og har en kvægbestand på halvanden million malkekøer, kødkvæg og ungdyr.

Landbruget står for over 31 procent af Danmarks samlede udledningen af klimagasser. Den animalske produktion tegner sig alene for langt den største del heraf.

Holland er som det første land i verden i gang med at reducere svineproduktionen og dermed antallet af svin. I første omgang er planen at nedbringet antallet af svin fra 12 til 10,5 mio. Staten betaler landmænd for at skrotte produktionen og nedbringe lugtgener, helbredsrisici og kvælstofforurening af luft, vand og natur.