Regional trafik skal være CO2-neutral

Mindre støj og mindre røg. Mange steder er de gamle dieselbusser allerede udskiftet med moderne busser, der kører på el. Pressefoto

Regionerne og regeringen lægger grønne køreplaner for fremtidens busser og tog. Forurenende diesel-busser og tog er på vej ud. I stedet skal de køre på el , brint, biodiesel eller biogas.

TRANSPORT – Den regionale bustrafik skal være CO2-neutral og køre på eksempelvis biogas, biodiesel, el eller brint. Dieseltog skal erstattes af batteridrift eller brinttog på lokalbanerne, og regionernes egne personbiler skal være nulemission fra 2025.

Det er nogle af elementerne i de klimasamarbejdsaftaler, som de fem danske regioner netop har indgået med transportministeren og regeringen. Aftalerne skal være med til at sikre, at transportsektoren yder sit bidrag til den overordnede målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030.

Og det er en vigtig aftale at indgå nu, da over 80 pct. af de regionale busser kommer i udbud frem mod 2025. Det betyder, at de nuværende beslutninger er afgørende for, hvilke busser der kommer til at køre rundt på de danske veje i 2030’erne.

Grøn omstilling for 60 procent af busdriften

Ifølge ministeriet leverer den offentlige kollektive bustrafik årligt ca. 8,7 mio. af de såkaldte køreplantimer på landsplan. Den regionale bustrafik tegner sig for ca. 30 pct. af trafikken og er dermed en vigtig del af den grønne omstilling.

– Regionerne står i dag for en betydelig del af den kollektive bustrafik i Danmark. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være en del af løsning på at nå målet om en 70 procents reduktion af CO2-udledning i 2030, siger transportminister Benny Engelbrecht.

– Sammenlagt med klimasamarbejdsaftalerne med landets største kommuner, som vi indgik i juni, så har vi indtil nu aftalt grøn omstilling af ca. 60 pct. af bustrafikken, siger han.

De nye klimasamarbejdsaftaler bygger på en såkaldt overliggeraftale mellem regeringen og Danske Regioner. Her indgår også andre tiltag, som fx skal styrke cykeltrafikken i form af supercykelstier, samt en analyse af de unges transportvaner, som skal belyse, hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.