Plantebaseret kost kan spare milliarder på sundhedsbudgettet

Foruden sundheds- og klimaargumenterne har Rune-Christoffer Dragsdahl og Dansk Vegetarisk Forening nu også fået nye officielle beregninger, som viser, at der er milliarder at hente for samfundet, hvis vi får flere ærter, bønner, kartofler og grønsager på tallerkenen.

En helt ny beregning fra Fødevareministeriet viser, at der er milliarder at hente i sundhedsgevinst, hvis vi spiser mere plantebaseret. Ifølge tallene er der næsten syv milliarder kroner årligt at hente ved at følge kostrådene. I internationale beregninger er gevinsten endnu større ved at spise plantebaseret, påpeger Vegetarisk Forening.

MAD – Fødevareministeriet udgav fredag det, Vegetarisk Forening kalder »et længe ventet studie«, bestilt hos Københavns Universitet, om de sundhedsøkonomiske fordele for det danske samfund, hvis danskerne følger de officielle kostråd. Studiet viser, at der er næsten syv milliarder kroner at hente årligt, især ved at spise mindre kød, mættet fedt og salt.

Det er vand på vegetarernes mølle, som i årevis har kæmpet for at at ændre vores madvaner.

»Der er et kæmpe potentiale for massive sundhedsøkonomiske gevinster, hvis vi spiser mere plantebaseret«, lyder det fra Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, som i flere år har efterlyst en sådan beregning.

Større gevinst i Norge

Vegetarisk henviser til en tilsvarende beregning af de sundhedsøkonomiske fordele i Norge ved at følge kostrådene: Her er man nået frem til en gevinst på cirka 14 milliarder danske kroner om året. Det er dobbelt så meget som i de nye danske beregninger for den danske befolkning. Rune-Christoffer Dragsdahl peger på, at forskellen kan skyldes nogle svagheder ved den danske beregning.

»Den danske beregning er baseret på, at danskerne som gennemsnit følger kostrådene, men med en spredning hvor nogle fortsat spiser for lidt grønt og for meget kød. Dermed underdriver beregningen den effekt, der ville være, hvis alle danskere fulgte kostrådene«, siger han.

De danske beregninger baserer sig desuden kun på 500 gram frugt og grønt om dagen, selv om de officielle råd i Danmark lyder på 600 gram.

»Det medfører endnu en undervurdering af potentialet«, konkluderer Rune-Christoffer Dragsdahl.

LÆS OGSÅ: Minister: vi kan spare milliarder, hvis flere følger kostrådene

Endnu større gevinst ved at spise plantebaseret

Dansk Vegetarisk Forening har sammenholdt den nye danske beregning med et internationalt studie fra Oxford University fra 2016. Ifølge foreningen viser det, at en vegetarisk kost, sammenlignet med at følge de officielle kostråd, øger den sundhedsøkonomiske gevinst med 32 procent, mens en vegansk kost øger gevinsten med 45 procent.

I Danmark ville det svare til, at gevinsten stiger fra 7 til henholdsvis 9 og 10 milliarder kroner. Dansk Vegetarisk Forening påpeger, at det er uhensigtsmæssigt, at de danske beregninger ikke inkluderer disse kostscenarier, men kun har regnet på kostrådene. 

»Vi kvitterer for det informative studie, som vi længe har presset på for at få. Men vi går som samfund glip af vigtig viden, når man kun regner på et scenarie med de nuværende kostråd. Der bør regnes også på vegetarisk og vegansk kost, mener Dragsdahl.

Godt for Danmarks nationalregnskab

Han peger også på, at fødevareminister Mogens Jensen er på vej med en opdatering af de officielle kostråd, hvor det forventes, at det maksimalt anbefalede kødindtag reduceres.

Han mener desuden, at det også ville have været oplagt at regne på EAT-Lancet Kommissionens anbefalede kost, som viser, hvor store forandringer der skal til, hvis verden skal brødfødes bæredygtigt.

»Det er vigtigt at få tal på den samfundsøkonomiske værdi af disse kostformer i en dansk kontekst, så vi ikke skal basere os på vores egne skrivebordsregnestykker omregnet fra udenlandske studier«, siger Dragsdahl, som efterlyser politisk handling.

Med den nye beregning er det nemlig ikke længere »kun« sundhedsargumenterne, der bør få os til at skrue ned for kødet og de animalske fødevarer. Nu har fortalerne for en moderne sund og mere plantebaseret kost fået et vægtigt økonomisk argument på deres side i debatten.

Derfor skal Finansministeriet prioritere midler til at investere i tiltag, der fremmer mere plantebaseret kost.

Et helt katalog med konkrete politiske forslag

Det er ikke kun godt for klima, miljø og folkesundhed, men også for den økonomiske bundlinje i nationalregnskabet er det en rigtig god investering, argumenterer Vegetarisk Forening.

»Regeringen og Folketinget kunne eksempelvis investere i efteruddannelse af køkkenpersonalet i offentlige køkkener og sænke momsen på frugt og grønt. Forskning i og udvikling af dyrkning af planteproteiner i Danmark er også både oplagt og vigtigt, så landbruget kommer i gang med omstillingen«.

»Vi har et helt katalog af konkrete politiske forslag, som samlet løber op i et væsentligt lavere beløb end de mange milliarder, der er at hente. Fremadrettet håber vi, at disse tal inddrages i det politiske arbejde på Christiansborg. Vi får ikke kun gavnlige menneskelige og sundhedsmæssige resultater ud af at spise mere plantebaseret. Vi får også nogle store samfundsøkonomiske gevinster«, siger Vegetarisk Forenings generalsekretær.

»Investeringer i mere plantebaseret kost udgør dermed et centralt bidrag til både økonomisk genopretning i kølvandet på coronakrisen og den nødvendige grønne omstilling«, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.