Nyt Biodiversitetsråd skal være naturens vagthund

Vi mister arter, levesteder forsvinder, og økosystemerne bliver mere og mere skrøbelige. Pressefoto

Nyt Biodiversitetsråd med uafhængige eksperter skal rådgive regering og Folketing om, hvordan vi får mere vild og spændende natur i Danmark.

NATUR – Hvordan får vi mere vild og spændende natur i Danmark, som kan give gode naturoplevelser for os alle? Og hvordan giver vi naturen de bedste betingelser for at trives?

Det er et par af de centrale spørgsmål, som Danmarks første officielle Biodiversitetsråd, skal arbejde med. Rådet er etableret af miljøminister Lea Wermelin som en del af regeringens natur- og biodiversitetspakke med støtte fra de radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Signe Normand i spidsen for rådet

Første formand for Biodiversitetsrådet bliver Signe Normand, som er professor i økoinfomatik og biodiversitet og samtidig centerleder på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet.

»Jeg er glad og beæret over at blive udpeget som formand for Danmarks første Biodiversitetsråd. Jeg ser frem til at komme i gang med det vigtige arbejde i samarbejde med de andre rådsmedlemmer«, siger Signe Normand.

»Biodiversitetsrådet kommer til at spille en vigtig rolle i arbejdet med at løfte dansk natur og biodiversitet de kommende år, og med Signe Normand får vi en rutineret kvinde i spidsen, som kan tilføre en masse erfaring og viden til arbejdet«, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin.

Otte medlemmer af Biodiversitetsrådet

Foruden Signe Nordmand har miljøministeren udpeget otte medlemmer af Biodiversitetsrådet. Det sker efter en indstilling fra Rektorkollegiet, og alle er eksperter inden for deres respektive områder med relationen til biodiversitet.

Biodiversitet på land og i ferskvand:

 • Lektor Sara Egemose fra Syddansk Universitet
 • Professor og centerleder Carsten Rahbek fra Københavns Universitet
 • Professor og centerleder Jens-Christian Svenning fra Aarhus Universitet

Biodiversitet i indre farvande og åbent hav:

 • Professor Karen Timmermann fra Danmarks Tekniske Universet
 • Professor Niels Madsen fra Aalborg Universitet

Juridiske aspekter af biodiversitet:

 • Professor Birgitte Egelund fra Aarhus Universitet

Samfunds- og miljøøkonomiske aspekter af biodiversitet:

 • Professor Niels Strange fra Københavns Universitet

Adfærdsmæssige aspekter af biodiversitet, herunder friluftsliv:

 • Seniorforsker Berit Kaae fra Københavns Universitet.

Rådet skal være naturens vagthund

»Biodiversitetskrisen kalder på hurtig og klog handling, og det har været afgørende for SF at få nedsat et Biodiversitetsråd. Derfor er jeg glad for, at vi nu får dette hold af dygtige og uafhængige eksperter på banen, når vi skal sikre, den nødvendige handling for natur og biodiversitet«, siger Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF.

»Biodiversitetskrisen er lige så alvorlig som klimakrisen, og derfor er det helt afgørende, at vi nu får et biodiversitetsråd, der kan rådgive os inden for et bredt vidensfelt om, hvordan vi skaber bedst mulige forhold for naturen«, siger Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre.

»Det er så vigtigt, at vi med Biodiversitetsrådet får en uafhængig ’naturens vagthund’, som skal være med til at sikre, at naturen bliver prioriteret politisk nu og i fremtiden. Det har vi i Enhedslisten i årevis arbejdet for at få etableret«, Peder Hvelplund, miljøordfører for Enhedslisten.

Også Torsten Gejl, miljøordfører for Alternativet, finder det vigtigt, at vi lytter til forskerne og eksperterne i forhold til, hvordan vi griber biodiversitetskrisen an og får vendt tilbagegangen.

»Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu har etableret et biodiversitetsråd, som skal arbejde uafhængigt og rådgive os politikere i det videre arbejde«, siger han.

FAKTA: Sådan skal det nye biodiversitetsråd arbejde
Kilde: Miljøministeriet

 • Biodiversitetsrådet er et uafhængigt og forskningsbaseret ekspertorgan, der får til opgave at rådgive regeringen og aftaleparterne om bl.a. implementering af indsatser i Natur- og biodiversitetspakken og at kvalificere indsatserne.
 • Rådet skal bidrage til, at indsatserne hviler på fagligt velfunderede løsninger, som tager højde for både biodiversitet, samfundsøkonomi, lovgivning og friluftsliv.
 • I sine analyser og i sit arbejde skal rådet inddrage relevante parter. Blandt andre erhvervsinteresser, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet.
 • Biodiversitetsrådets arbejde skal ske inden for den økonomiske ramme for Natur- og biodiversitetspakken og eksisterende økonomiske rammer til indsatser for natur og biodiversitet.

Se kommissorium for biodiversitetsrådet her.