Nordsøen kan blive nyt Silicon Valley

Vind fra Nordsøen vil kunne dække 100 millioner husstandes elforbrug. Foto: Colourbox

ENERGI – Et nyt Nordsø-samarbejde kan gøre Nordsøen til havvindmøllernes Silicon Valley. EU-Kommissionen vurderer, at havvindskapaciteten i Nordsøen vil kunne mere end tidobles frem mod 2030 og dermed blive et kraftværk for hele Europa. Men det kræver et indre marked for vindmøller og en kraftig udbygning af el-nettet i Nordsøen og på det europæiske kontinent.

Energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt har netop underskrevet en politisk erklæring om etablering af et samarbejde om vedvarende energi og el-net i Nordsøen sammen med Belgien, England, Nederlandene, Irland, Storbritannien, Frankrig, Luxembourg, Norge, Sverige, Tyskland og EU-Kommissionen.

Samarbejdet skal bane vejen for fælles EU-regler for havvindmøller og samarbejde om udbud af havvindmølleparker.

Forskellige regler i EU-landene

Reglerne for opstilling af havvindmøller er vidt forskellige i EU. Kravene til farverne på vindmøllerne og designet af havvindmølleparker er vidt forskellige i EU-landene.

Det betyder, at den danske vindmøllebranche skal tilpasse sin produktion til flere end seks forskellige markeder i samme havområde. Det øger prisen på havvindmøllerne og den regning, forbrugerne betaler for vedvarende energi. Derfor kan fælles regler og et mere enkelt marked være med til at sænke omkostningerne.

Perspektiverne for havvind i Nordsøen er omfattende. EU-Kommissionen vurderer, at vind fra Nordsøen vil kunne dække 4-12 pct. af elforbruget i EU. Det svarer til en udbygning i omegnen af 100 GW i 2030.

Hvis man tager udgangspunkt i danske husstandes elforbrug, så vil det svare til, at vind fra Nordsøen kunne dække ca. 100 mio. husstandes elforbrug.

Til sammenligning er der i dag installeret 7,7 GW havvindmøller i Nordsøen, oplyser Lars Chr. Lilleholt.