Næsten 600.000 flere svin blev slagtet i første kvartal

LANDBRUG – Med 5,1 mio. svineslagtninger i første kvartal 2021 blev der slagtet næsten 0,6 mio. flere svin end i første kvartal året før. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Samtidig var der et lille fald i eksporten af levende svin, hvorefter der samlet set blev produceret 6,5 pct. flere svin.

Alene i marts 2021 blev der slagtet 1.757.325 svin og søer. Heraf var 1.627.267 slagtesvin, som bliver slagtet, når de vejer omkring 80 kg.

Kapacitetsproblemer på slagterierne i 2020, som bl.a. skyldes COVID-19, har medført, at en del af svinene har gået i længere tid i staldene, før de blev sendt til slagtning. Det er en del af baggrunden for det høje antal slagtninger i første kvartal 2021, oplyser Danmarks Statistik.

De eksporterede svin er primært smågrise, som opfedes til slagtning i modtagerlandet.