Landbruget anvender sprøjtegift med PFAS til at bekæmpe skimmel i kartofler

De fleste marker med kartofler sprøjtes heftigt (dog ikke økologiske) for at bekæmpe skimmel, som er en svampesygdom. Foto: Colourbox

Kan miljøminister Magnus Heunicke ikke oplyse, hvor mange PFAS-holdige produkter miljøstyrelsen for nærværende har godkendt til brug i landbruget?

Af Søren Wium-Andersen, biolog


Næsten ligegyldigt hvor der analyseres, dukker rester af PFAS midler op og vækker bekymring. Det er ikke mærkeligt, for midlerne med PFAS har været anvendt mange steder. Ikke mindst i landbruget, hvor PFAS-midler har været anvendt i årtier.

Et stof som de færreste kender, Fluazinam, har således været anvendt i landbruget til at bekæmpe skimmel på kartofler. Landbruget har, med Miljøstyrelsen godkendelse alene 1998 til 2008 anvendt mere end 120 tons af midlet. I perioden fra 2010 til 2018 er der anvendt yderligere mindst 12 tons. Midlet er nu blevet forbudt, og forbuddet gælder fra 1. juni 2024.

Miljøstyrelsens godkendelse af pesticider til brug i landbruget har været kritiseret længe. Hvad er baggrunden for, at styrelsen har tøvet så længe med forbyde dette PFAS-holdige produkt? Er det lobbygrupper eller politikere, der gennem så mange år har sikret, at landbruget kan anvende miljøskadelige produkter?

Kan miljøminister Magnus Heunicke ikke oplyse, hvor mange PFAS-holdige produkter miljøstyrelsen for nærværende har godkendt til brug i landbruget?