Landbrugets forkerte fortælling

Kristian Sloth er landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace. Foto: Gustav Bech

Dansk svineproduktion har ikke, som landbruget påstår, verdens mindste klimaaftryk, skriver Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver i Greenpeace.


K O M M E N T A R
Af Kristian Sloth, landbrugspolitisk rådgiver hos Greenpeace

Landbrugets topfolk fremstiller en analyse af klimaaftrykket fra forskellige landes produktion af svin, som om Danmark ligger i toppen. Det er imidlertid langt fra tilfældet, når man inkluderer klimaaftrykket fra de 15 millioner smågrise, der eksporteres.

»De danske grise er de mest klimavenlige grise i verden.« Sådan sagde formanden for Klimapartnerskabet for Fødevare- og Landbrugssektoren, Danish Crowns topchef Jais Valeur forleden til netmediet Agriwatch.

Og da det anerkendte World Resources Institute (WRI) for nylig udgav en analyse, der sammenligner klimaaftrykket fra svineproduktionen i 13 lande, kvitterede landbrugets hovedorgan Landbrugsavisen med ordene »Verdensmester« og »Dansk svinekød er verdens mest klimavenlige.«

WRI-analysen er bestilt og delvist finansieret af Landbrug & Fødevarer, og når det kommer til udledningen af kg CO2ækv pr kilo produceret svinekød, så ligger Danmark sammen med Holland, Tyskland, USA, Storbritannien, Polen, Frankrig og Sverige ganske rigtigt i den bedre halvdel. 

LÆS OGSÅ:
Dansk landbrug er mindre CO2-effektivt end gennemsnittet i EU

Faktisk sniger Danmark sig med en ganske lille margen ind på en førsteplads, men WRI skriver i rapporten, at forskellene er så små, og data er behæftet med så stor usikkerhed, at disse otte landes udledning må betragtes som værende den samme.

Men men men – hvis man læser lidt dybere i rapporten fra WRI, fremgår det, at klimaaftrykket fra de cirka 15 millioner smågrise, som Danmark hvert år eksporterer til lande som Polen, Tyskland og Italien, ikke er indregnet i klimabelastningen fra danske grise.

WRI skriver, at hvis belastningen fra disse smågrise havde været indregnet, så ville klimabelastningen fra et kilo dansk svinekød ikke være 10,8 kg CO2ækv pr. kg svinekød men 25 procent mere – nemlig 13,5 kg CO2ækv pr. kg svinekød.

15 millioner smågrise skal regnes med

Når klimabelastningen fra disse 15 millioner smågrise regnes med, ligger Danmark pludselig ikke i toppen men i bunden, når det gælder svineproduktionens klimabelastning per kilo kød.

Klimabelastningen fra smågrisene foregår, inden grisene køres ud af landet, og derfor skal den naturligvis medregnes i en samlet vurdering af, hvor klimabelastende dansk svineproduktion er.

Så når landbrugets top bruger WRI-rapporten til at udråbe dansk svineproduktion til verdens mest klimavenlige, er det en sandhed med store modifikationer. 

For det første ligger vi i realiteten ikke foran men på linje med en række andre lande – hvis man vel at mærke kun taler om de svin, der tilbringer hele deres liv i Danmark.

For det andet hører vores produktion til blandt de mindst klimavenlige, når man regner klimabelastningen fra de eksporterede smågrise med.

Dansk kød- og mejeriproduktion tegner sig inklusiv udslippet fra dyrkning af foder for cirka 90 procent af landbrugets samlede udledning af klimagasser. 

Det er altså den helt store synder, som der må og skal skæres drastisk ned på, hvis landbruget skal levere sin del til opfyldelse af Danmarks 70 procents reduktionsmål.

Landbrugets vildledende fortælling

Efter sommerferien tager politikerne fat på at forhandle netop landbrugets bidrag, og de skulle nødig falde for landbrugets vildledende fortælling om, at dansk svineproduktion er verdens mest klimavenlige.

Landbruget forsøger nemlig at undgå en politisk beskæring af kødproduktionen med argumentet om, at det er en dårlig forretning for det globale klima at producere mindre kød i Danmark, fordi vi er dem, der producerer mest klimaeffektivt i hele verden. 

Danske politikere skal først og fremmest sørge for, at Danmark leverer sit fair bidrag til opfyldelse af Paris-aftalen. De skal få det nationale danske klimaregnskab til at gå op, og landbruget udleder inklusiv lulucf (arealanvendelse) 30 procent af alle klimagasser i Danmark.

Så landbruget skal slankes, og store jordarealer skal tages ud af drift og lægges om til skov og natur.  Og så kommer vi ikke udenom, at det tilbageværende landbrug skal omlægges fra fokus på produktion af kød- og mejeriprodukter til fokus på udvikling af plantebaserede fødevarer, som får en central plads på fremtidens middagsborde.