Martin Merrild forlader posten som formand i Landbrug & Fødevarer

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer er testet positiv. Pressefoto

Efter dagens bestyrelsesmøde i Landbrug & Fødevarer har Martin Merrild meddelt, at han ikke genopstiller som formand ved det kommende delegeretmøde i agroindustriens hovedorganisation, der blandt sine medlemmer tæller både landmænd og virksomheder med tilknytning til landbrugssektoren.

NAVNENYT – Landbrug & Fødevarer har i dag holdt bestyrelsesmøde. Her har Martin Merrild meddelt, at han ikke genopstiller som formand ved det kommende delegeretmøde.

– Jeg har brugt lang tid på at tænke over min egen fremtid. Lysten til at kæmpe for landmænd og fødevaresektoren er stadig stor, og selv om det kan lyde mærkeligt, så er det lige netop nu, jeg skal stoppe, mens jeg har engagement og energi.

Det har kostet mange afsavn at være formand for den magtfulde landbrugsorganisation, og Merrild, der er minkavler, vil nu bruge mere tid sammen med børnebørnene.

– Når jeg til november stopper som formand, får jeg mulighed for at indhente noget af det, jeg har forsømt uden for L&F. Jeg har blandt andet 8, snart 10, børnebørn, som jeg glæder mig til at se meget mere til.

Martin Merrild afløste Peter Gæmelke og har stået i spidsen for Landbrug & Fødevarer i otte år. I 1987 blev han valgt til formand for sin lokale forening og fem år senere fik sæde i De Danske Landboforeningers bestyrelse  

– Jeg har viet over halvdelen af mit liv til politisk arbejde for landbruget, og de sidste otte år har jeg endda fået lov til at stå i spidsen.

Med rank ryg

Selv siger han, at han ikke har tal på, hvor mange møder han har været til med bl.a. ministre og folketingsmedlemmer.

– Men jeg ved, at hver gang er jeg mødt op med ranket ryg, fordi jeg repræsenterede verdens dygtigste landmænd, siger han uden falsk beskedenhed.

Formandsskiftet kommer sikkert som en overraskelse for en del, og Merrild har da også gjort, hvad han kunne for at holde sine overvejelser for sig selv.

– Jeg har haft det sådan, at indtil jeg var kommet frem til andet, var det vigtigt for mig ikke at skabe usikkerhed i organisationen. Jeg havde sat mig selv en deadline, der hed slut august til at træffe en endelig beslutning. På den måde er vi kommet tæt på et delegeretmøde, men der er også god tid til at drøfte en ny formand i foreningerne, forklarer han.

Enestående organisation

Merrild siger, at det er »hans klare opfattelse«, at han efterlader sig et velfungerende Landbrug & Fødevarer.

– Landbrug & Fødevarer har et klart projekt, både fagligt og politisk; vi skal fortsætte udviklingen af den danske fødevaresektor, vi skal gøre landbruget mere klimavenligt, miljøvenligt og bæredygtig, mens vi bevarer vores konkurrenceevne. Vores organisation er enestående og misundes af landmænd rundt om i verden.

Før han forlader formandsposten vil han modernisere bestyrelsesarbejdet i organisationen.

– Vi er i gang med at evaluere Landbrug & Fødevarers politiske ledelsesstruktur, så vi kan sikre en moderne organisation, der er effektiv, og hvor det er attraktivt for aktive landmænd både at være medlem og blive valgt til ledelsen. Samtidig skal vi være helt tæt på medlemmerne. Jeg har altid lagt vægt på, at en formand for landmændene skal være tæt på og aldrig længere væk end et direkte telefonopkald.

Martin Merrild forudser, at der bliver masser at lave for hans afløser og glæder sig til at overlade stafetten til en ny formand.

– Klima, vandplaner og EU’s Green-deal er nogle af de helt store dagsordener de kommende år. Landmændene har brug for en stærk repræsentant i den politiske verden, og Landbrug & Fødevarer er en organisation, der står respekt om både i dansk politik og i EU, og jeg er tryg ved, at en ny generation kan hjælpe fødevareerhvervet fremad, siger Martin Merrild.