Lejre vil selv kunne beslutte udvidelser af svinefabrikker

Svinestald. Foto: Colourbox

Lejre Kommune vil have indflydelse på udvidelser af svinefabrikker og andre produktioner med fx kvæg, mink eller kyllinger. Fem kommuner er utilfredse med manglende selvstyre, når det gælder landbrug.


Rettelse: I den oprindelige artikel skrev vi, at seks kommuner har klaget over manglende selvstyre, heriblandt Sorø Kommune. Men et flertal stemte imod, da det kom til afstemning om sagen i kommunalbestyrelsen i Sorø. Det er derfor indtil videre kun fem kommuner, der skriftligt har fremsat ønske om større lokal selvstyre, når det gælder udvidelser af den animalske produktion. (opdateret 9. juli 2020).


SVINEFABRIKKER – Lejre Kommune vil selv kunne beslutte om fx svineproducenter kan få lov til at udvide deres husdyrproduktion.

I et brev til miljøminister Lea Wermelin klager kommunen over det manglende lokalpolitiske råderum for en kommune, når den skal behandle husdyrsager – typisk om udvidelse af svinebrug.

Det skriver Dagbladet Roskilde.

Lejre Kommune er ligesom en række andre kommuner utilfreds med at muligheden for et vurdere miljøgodkendelsen set med lokalt kendskab er fjernet og i stedet erstattet af generelle, statsbestemte kriterier – herunder afskæringskriterier, tålegrænser, husdyrbrugs-indretning og drift, tekniske løsninger, krav til placering og udformning af bebyggelse.

Lovændring skulle lette sagsbehandling

Også andre kommuner har klaget over den manglende lokale indflydelse, som blev sat ud af kraft, da den tidligere Venstre-ledede regering fik ændret husdyrbrugloven for at gøre det lettere for landmænd at få sagsbehandlet og godkendt nyt byggeri og produktionsudvidelser uden indsigelser fra berørte naboer og politikere i kommunen.

Miljøminister Lea Wermelin har hidtil fejet de mange klagesager til side og gjort det klart, at hun ikke vil ændrer loven for at give kommunerne større indflydelse. Hun har dog sat gang i en undersøgelse, der skal kortlægge, hvorvidt der er sundhedsmæssige gener ved at bo i nærheden af en stor svinefabrik.

Landsforeningen mod Svinefabrikker: Et reelt problem

Mange naboer og andre, der der bor i nærheden af store svinefarme, har i årevis forsøgt at råbe politikerne op, men hidtil uden held. I foråret stiftede de Landsforeningen mod Svinefabrikker, som i løbet af få måneder har fået tæt ved 600 medlemmer, oplyser Helene Meden Hansen, der er formand for foreningen.

»Jeg er super glad for, at kommunerne giver lyd fra sig. Det vidner om, at der er et reelt problem, som politikerne bliver nødt til at forholde sig til«, siger Helene Meden Hansen, som opfordrer flere kommuner til at skrive til ministeren.

»Vi har masser af eksempler på folk på landet, som må leve med helt urimelige lugt- og støjgener på grund af politikernes manglende mulighed for at gribe ind,« siger hun.

Indtil nu har fem kommuner klaget over, at de er blevet frataget mulighed for selv at vurdere produktionsudvidelser inden for husdyrproduktion. Det gælder Holbæk, Skanderborg, Middelfart, Esbjerg, og senest er Lejre kommet med i rækken af utilfredse kommuner.