Analyse afslører nyt fund af Covid-19 på nordjysk minkfarm

Brevet til minkavlerne nåede aldrig frem.Foto: Colourbox

Besætningen er underlagt skærpede restriktioner for at undgå smittespredning.

COVID-19 – Som et led i regeringens overvågning af alle danske minkfarme for COVID-19 indsender minkfarmerne løbende mink til test. Sidste uge fandt Statens Serum Institut tegn på COVID-19 i mink, som en minkfarmer havde indsendt fra fire forskellige besætninger.

Fødevarestyrelsen har denne uge udtaget nye prøver i de fire minkfarme. Testresultaterne viser, at der var COVID-19 i én af farmene, mens der ikke kunne påvises virus i de øvrige tre minkfarme.

Alle fire minkfarme er fortsat underlagt skærpede restriktioner for at undgå smittespredning.

– Skærpede restriktioner betyder bl.a., at alle der kommer i minkfarmen skal bære særligt beskyttelsesudstyr, gå i bad og vaske sit tøj efter de har været inde i farmen, siger beredskabschef Nikolas Hove Kühn fra Fødevarestyrelsen. For den smittede besætning kræver vi endvidere, at indhegningen bliver grundigt efterset, og at der dagligt holdes “mandtal” over minkene.

Fødevarestyrelsen har siden juni måned stået for COVID-19-overvågning af minkfarmene. I juni viste en stikprøveundersøgelse blandt 125 minkbesætninger, svarende til 10 % af de danske minkfarme, ingen fund af COVID-19. I juli måned iværksatte regeringen en overvågning, som indebærer, at alle danske minkfarmere skal indsende døde mink til COVID-19-test. Samtidig er det nu et lovkrav, at alle, der færdes i minkbesætninger bruger værnemidler og udarbejder en detaljeret plan for smittebeskyttelse.

Med overvågningsstrategien og de skærpede restriktioner for smittede minkfarme finder regeringen det forsvarligt at lade smittede besætninger leve, da risikoen for smittespredning er minimal.