Landbruget anvender årligt 15 gange mere PFAS end industrien

De fleste af landbrugets afgrøder sprøjtes med pesticider. Her er det en ganske almindelig kornmark. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Regeringen står vagt om landbrugsindustriens ret til at forurene det grundvand, som vi alle senere skal drikke. PFAS-pesticiderne bindes i dyrkningslaget. Her nedbrydes de ganske langsomt, og deres nedbrydningsprodukter som TFA ender i grundvandet.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

PFAS-forbindelserne dukker op alle vegne. I vort drikkevand, i græsset, i kroppen hos medlemmer af kogræsserlaug og her på det seneste også i økologiske æg. Ikke sært at mange er nervøse og nu afventer en lovet PFAS-rapport fra miljøministeren.

Der er sendt et brev til EU om problemet, og der stilles en løsning i udsigt om nogle år. Men det gælder kun industriens brug af PFAS, da dele af landbrugsindustrien er omfattet af anden lovgivning.

Landbrugets årlige forbrug af PFAS-pesticider lå på 100 tons i 2019 eller ca.15 gange over industriens forbrug af faremærkede PFAS-kemikalier. Pesticiderne udsprøjtes på landbrugsarealet, der udgør mere en 60% af Danmarks areal, og hvor store dele af vort grundvand dannes. Men det forbrug skal åbenbart ikke stoppes. For Altinget har skrevet:

»Heunicke afviser forbud mod PFAS i pesticider. Sprøjtemidler er reguleret af EU-lovgivning, og derfor skal Danmark ikke have et forbud mod PFAS i pesticider.«

Landbrugsindustriens ret til at forurene

Kort sagt regeringen står vagt om landbrugsindustriens ret til at forurene det grundvand, som vi alle senere skal drikke. For PFAS-pesticiderne bindes i dyrkningslaget. Her nedbrydes de ganske langsomt, og deres nedbrydningsprodukter som TFA ender i grundvandet.

Det ved myndighederne alt om, for i 86 procent af 247 grundvandsprøver blev der fundet så meget af PFAS-stoffet TFA, at grænseværdien for pesticider i grundvandet er overskredet. Derfor finder jeg det uansvarligt, at regeringen ikke anvender forsigtighedsprincippet og får stoppet landbrugets forbrug af de PFAS-pesticider.

Regeringen undskylder sig med, at den skønner, at nedbrydningsproduktet TFA alene stammer fra industriens brug af PFAS-kemikalier, selvom landbruget har været storforbruger af PFAS-pesticider siden 1996.

Det er på tide at stoppe for særbehandlingen af landbrugsindustrien og med at lade skøn tilgodese landbrugets indtjening samtidig med, at det samme skøn er til skade for menneskets sundhed og naturen. Regeringen burde vægte grundvandskvaliteten langt højere end landbrugets indtjening, for ellers ender vi snart med at skulle købe vand på flasker for at undgå at drikke PFAS forurenet grundvand.