Kommuner får nej til at stoppe svinefabrikker i det åbne land

Stop svineriet. Aktivister fra Greenpeace demonstrerede i oktober 2019 mod en stor svinefabrik, der ligger mellem Ringsted og Holbæk. Foto: Greenpeace

Intet kan standse de store svinefabrikkers udvidelser i det åbne land. Miljøminister Lea Wermelin vil ikke imødekomme fire kommuners ønske om at kunne afslå produktionsudvidelser ud fra en helhedsvurdering.

SVINEFABRIK – Det er ikke godt nyt til de mange tusinde mennesker på landet, som må døje med voldsomme lugt- og støjgener, fordi de har en stor svinefabrik som nabo eller blot bor i nærheden.

Miljøminister Lea Wermelin vil fortsat ikke være med til at give de enkelte kommuner mulighed for at afvise produktionsudvidelser af fx svinefabrikker.

Det skriver hun i en svar til Christina Krzyrosiak Hansen, borgmester i Holbæk Kommuner, som er en af landets fire kommuner, som har henvendt sig ministeren for at få ændret husdyrloven.

Kommuner kan ikke sige nej

En ændring af loven under den tidligere regering med Eva Kjer Hansen og Esben Lunde som miljø- og fødevareminister har gjort det så godt som umuligt at afslå produktionsudvidelser af store svinefabrikker, hvis blot de formelle bestemmelser er overholdt.

Selv hvis kommunen vurderer, at andre hensyn til fx natur, turisme vejrer tungere end de store husdyrbrug, der i modsætning til anden industri stadig kan kan bygge i det åbne land tæt på landsbyer og almindelig beboelse.

Dermed er kommunen reelt sat skakmat, og de store svineproducenter har dermed fortsat uindskrænket mulighed for at udvide produktionen, hvis blot de holder sig inden for den generelle miljølovgivning.

Alligevel vil miljøminister Lea Wermelin ikke være med til at justere loven og igen give de enkelte kommuner mulighed for at foretage en helhedsvurdering.

»Det vil skabe usikre rammer for landbruget«, og »der vil kunne opstå store forskelle fra kommune til kommune«, fremhæver Lea Wermelin.

Vil skabe usikre rammer for erhvervet

»En ændring af reguleringen, der giver kommunerne mulighed for at kunne meddele afslag alene ud fra en helhedsvurdering, hvor der f.eks. kan lægges vægt på, at man ikke ønsker yderligere husdyrproduktion i kommunen, vil skabe usikre rammer for erhvervet – og for naboerne – og der vil kunne opstå store forskelle fra kommune til kommune«, skriver Lea Wermelin i sit svar.

»Jeg mener, det er et fornuftigt princip, at husdyrbrug skal behandles ens på tværs af kommunegrænserne, og det er også på denne måde, vi regulerer andre erhverv«, skriver Wermelin i sit svar til Holbæk Kommune.

Netop i Holbæk Kommune er planlagte udvidelser af store svinefabrikker stødt på stor modstand blandt naboer og lokalbefolkning. Men de har reelt intet kunne stille op, fordi kommunen blot fungerer som et gummistempel.

Det er ministeren tilsyneladende opmærksom på, og hun har tidligere meddelt, at hun vil iværksætte en undersøgelse, som skal belyse de sundhedsmæssige problemer ved at bo tæt ved en stor svinefabrik med tusindvis af svin.

Sundhedsrisiko ved at bo tæt på svinefabrikker

»Jeg er opmærksom på, at der kan være særlige problemstillinger, der knytter sig til de store husdyrbrug, og der har i den senere tid været en stigning i antallet af sager, hvor både borgere og kommuner udtrykker kritik af store husdyrbrug, herunder placeringen af dem«, skriver Lea Wermelin.

Sundhedsstyrelsen har vurderet en meget omtalt hollandsk undersøgelse af endotoxiners påvirkning af naboernes sundhed.

Men Sundhedsstyrelsens konklusion er, »at denne undersøgelse ikke kan tages til indtægt for, at husdyrbrug medfører helbredsproblemer blandt naboerne.«

»Jeg har dog efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen besluttet at igangsætte en fuldstændig gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af mulige sundhedsrisici for naboer til husdyrbrug. Jeg synes, at det er fornuftigt at se hele problemstillingen i sammenhæng, og vil derfor i første omgang afvente resultatet af sundhedsundersøgelsen«, skriver ministeren.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, vil miljøministeren vurdere, om den giver anledning til at kigge nærmere på reguleringen af store husdyrbrug og »selvfølgelig tage de nødvendige konsekvenser i reguleringen, hvis det viser sig, at der er sundhedsrisici forbundet med at være nabo til husdyrbrug.«