IDA: Grøn omstilling skaber 415.000 job over 10 år

53 procent af jobbene er faglærte, mens 22 procent er ufaglærte og 7 procent har en kort videregående uddannelse. De resterende 18 procent af beskæftigelsen i IDAs Klimasvar er personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser. Foto: Colourbox

En klimaplan fra Ingeniørforeningen skaber 415.000 job fordelt over 10 år og indfrier regeringens mål om at reducere klimaforureningen med 70 procent.

KLIMA – Der er masser af job at hente i den grønne omstilling.

Ingeniørforeningen lancerede i sidste måned sit IDAs Klimasvar, som ifølge foreningen er den første helstøbte plan for, hvordan vi når regeringens 70 procents målsætning i 2030 på energi- og transportområdet. Nu har IDA sammen med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd regnet på beskæftigelseseffekterne af Klimasvaret.

»I en post-coronatid med stigende arbejdsløshed og økonomisk krise er grøn genstart på alles læber. Derfor spiller det direkte ind i den politiske dagsorden, at vi nu kan komme med konkrete beregninger, der viser, at vi ved at investere massivt i at løse klimaudfordringerne også kan få mange gode, grønne job i Danmark,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

IDA anbefaler investeringer i energieffektiviseringer og produktionsanlæg fremfor import af brændsler. Desuden lægges der vægt på, at den danske klimaomstilling skal nå 70 procent reduktion og klimaneutralitet samtidig med, at der skabes arbejdspladser både for ufaglærte, faglærte og dem med længerevarende uddannelser.

Kinderæg med hele tre ting

»Det er jo et kinderæg med hele tre ting – for vælger vi at investere klimaklogt i den grønne omstilling opnår vi for det første regeringens 70 procents-målsætning i 2030 og gør Danmark til grøn frontløber ved at vise omverden, at vi tager klimaudfordringerne seriøst . For det andet får vi investeringerne retur blandt andet i form af besparelser på fossile brændsler og skatteindtægter. For det tredje skaber vi så også en masse job til alle faggrupper til gavn for erhvervslivet,« siger Thomas Damkjær Petersen.

De anbefalede projekter i IDAs Klimasvar skaber mest beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, hvor der ligger 181.000 årsværk fordelt over 10 år, mens industrien bidrager med 128.000 årsværk, og service på godt 103.000 årsværk.

53 procent af jobbene er faglærte, mens 22 procent er ufaglærte og 7 procent har en kort videregående uddannelse. De resterende 18 procent af beskæftigelsen i IDAs Klimasvar er personer med mellemlange eller lange videregående uddannelser.

»I den politiske debat har fokus længe været på at fastsætte målsætninger for den grønne omstilling og i mindre grad rettet sig mod, om vi har de nødvendige kompetencer for at nå i mål med ambitionerne. Derfor anbefaler vi også, at der udarbejdes en national kompetencestrategi, som identificerer behov og barrierer, både på kort og længere sigt, så vi løbende uddanner og efteruddanner medarbejdere med de nødvendige kompetencer,« siger Thomas Damkjær Petersen.