Grøn update – juni 2020


GreenUpdate.dk er en gratis nyhedstjeneste og bringer i nedenstående form månedens korte nyheder, links, citater m.m. om klima, natur, miljø og grøn omstilling. Vi opdaterer løbende med flere historier frem til månedens udgang. I første omgang sker det som et forsøg, hvor vi afprøver konceptet med nyheder på få linjer. Giv os gerne et tip (kort). Skriv til editor@greenupdate-dk


Dansk import af soja og palmeolie udleder knap 7 mio. tons CO2

30. juli – Den danske import af sojaskrå og palmeolie hvert år udleder 7 millioner tons CO2. Til sammenligning udleder det samlede danske landbrug 12 millioner tons CO2. Det viser en ny rapport lavet af forskere fra Københavns Universitet

»Det er særligt soja og palmeolieproduktionen i Sydamerika og Indonesien, som er forbundet med ændringer i en række skov- og naturområder. Man rydder simpelthen skov for at kunne plante soja, hvilket leder til udledning af store mængde drivhusgasser,« siger lektor Aske Skovmand Bosselmann, som står bag rapporten.

Danmark importerer årligt ca. 1,6 millioner tons sojaskrå og 160.000 tons palmeolie. Ifølge rapporten vil afskovningsfri import, større sporbarhed og fælles EU-politik kunne reducere CO2-udledningerne.


København stiller grønne krav til nyt byggeri

29. juni I løbet af blot én måned har Danmarks Naturfredningsforening fået næsten 300 forslag til, hvordan man kan genoprette og give naturen i Danmark bedre vilkår. Medlemmer og frivillige har indsendt 282 konkrete forslag til naturgenopretning. De bedste og mest repræsentative er samlet i et katalog, som du kan læse og downloade her. Link: Inspirationskatalog

»Der er mange forskellige forslag i kataloget, men fælles for dem er, at de vil gavne både naturen og beskæftigelsen i Danmark«, skriver DN.

Naturpleje og -genopretning er arbejdskraftintensive opgaver, der hurtigt skaber arbejdspladser, og med en stor indsats i en kortere periode kan Danmark gøre en enorm forskel for naturkvaliteten og for mange truede arter.

27. juni Københavns Borgerrepræsentation har netop vedtaget, at alle kommunens nybyggerier til mere end 20 mio. kr. fremover enten skal certificeres med Svanemærket eller DGNB Guld.

Beslutningen er en del af kommunens nye strategi for bæredygtigt byggeri, som også betyder, at almene boliger samt kommunale og almene renoveringer til mere end 20 mio. kr. fremover skal certificeres med Svanemærket, DGNB Sølv eller tilsvarende.

»Københavnerne kan glæde sig til endnu mere svanemærket byggeri og hele landet kan glæde sig over, at Københavns Kommune på den måde er med til at sætte endnu mere skub i den bæredygtige udvikling indenfor byggeriet. Vi håber, at mange flere kommuner vil følge med og også stille krav om certificeret byggeri,« siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark.


Kontrol med dyretransporter målrettes

27. juni En ny, bred aftale betyder, at kontrollen med dyretransporter i højere grad skal målrettes de transportører og landmænd, der gang på gang overtræder reglerne. Et stort fremskridt for dyrevelfærden siger fødevareminister Mogens Jensen.

»Der er brug for, at vi lægger kontrollen om, så virksomhederne ved, at de ikke får fred, før de får styr på reglerne og giver dyrene ordentlig dyrevelfærd«, siger han.

Aftalen betyder, at Fødevarestyrelsen i 2021 vil udføre stikprøvekontrol af omkring 10 procent af alle relevante dyretransporter, der kører dyr ud af Danmark. I dag har kun transporter med svin og kvæg et så højt kontroltryk.

Andelen bliver reduceret gradvist til 7,5 procent i 2022 og 2023 for at ende på fem procent i de efterfølgende år. Det sker i takt med, at Fødevarestyrelsen får bedre data til at gå mere målrettet efter virksomheder med dårlig regelefterlevelse.

Samme virus hos mink, minkavler og på plejehjem

20. juni Den virus, der er fundet i mink på en minkfarm i Sindal i Hjørring Kommune, er den samme, som er blevet fundet hos minkavleren og i de smittede på plejehjemmet Vendelbocentret.

Det skriver DR Nyheder, der har fået det bekræftet af Anders Fomsgaard, der er overlæge og virusforsker på Statens Serum Institut. Anders Fomsgaard kan dog ikke sige, hvem der har smittet hvem i første omgang. Det skal der nogle andre undersøgelser til at fastslå.


Sjældne fugle i fremgang i Tøndermarsken

19. juni Det store naturområde i Tøndermarsken og Margrethe Kog har fået nyt liv. Et omfattende naturprojekt, som blev indledt i 2017, skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang. Og nye fugletællinger giver grund til optimisme.

De peger på, at sjældne ynglefugle allerede er i gang med at kvittere for de bedre betingelser. I første omgang har man konstateret en meget stor fremgang i bestanden af ynglende klyder.

– Det er et fantastisk naturprojekt, der giver nyt liv til området og de truede arter. Bestanden af sjældne eng- og vadefugle er i begyndende fremgang, fordi de her har fået gode vilkår for at leve og yngle, siger miljøminister Lea Wermelin.

– Det giver grund til håb og optimisme, når vores indsatser for naturen viser resultater. Samtidig er det inspirerende at se store fugleflokke danse på himlen. Jeg kan kun anbefale, at man til sommer pakker kikkerten og besøger Tøndermarsken eller andre af landets fuglelokaliteter, opfordrer ministeren.


En myte at dansk svinevelfærd er helt i top

18. juni Danmarks millioner af svin har det langt fra så godt, som svineindustrien gerne vil have os til at tro. Velfærden for svin er stadig over standard i Danmark, men ikke i den absolutte verdenstop, konkluderer et nyt dansk studie, der har sammenlignet velfærd for svin i fem europæiske lande.

Peter Sandøe, professor i dyreetik og dyrevelfærd på Københavns Universitet, har i et studie i samarbejde med kolleger undersøgt grisevelfærden i Danmark, Sverige, Holland, Storbritannien og Tyskland.  Sammen med Tyskland skraber den danske grisevelfærd samlet set bunden i studiet, Holland klarer sig kun lidt bedre, mens Sverige og Storbritannien løber med de bedste placeringer. 

»Selvfølgelig er vi bedre end USA, Polen og de fleste lande i Asien. Men vi er kun lige lidt over EU-standard, og jeg mener da, at vi kan og bør gøre det bedre,« siger Peter Sandøe til Videnskab.dk.


Vi skal sortere mere affald og brænde mindre af

16. juni Vi skal sortere og genanvende mere affald, og landets forbrændingsanlæg skal importere og forbrænde markant mindre.

Det er et par af hovedpunkterne i en ny aftale mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Dermed er vejen banet for markante CO2-reduktioner og nye erhvervsmuligheder inden for cirkulær økonomi. Aftalen er den første delaftale, der skal indgå i en samlet klimahandlingsplan.


Minister vil ikke lovgive om sojaimport

15. juni Mogens Jensen vil sikre en hundrede procent bæredygtig sojaimport uden brug af lovkrav og reguleringer. Den skal være dyrket uden, at den har belastet klima, natur og miljø og må ikke have forårsaget afskovning.

Alligevel vil han ikke lovgive på området, siger han. Og virksomhederne skal desuden ville det frivilligt, fremgår det af et interview med dagbladet Information.

»Jeg har bedt virksomhederne om at gøre noget, vi har fået virksomheder til at melde sig ind i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja, de har fremlagt handlingsplaner og for nogens vedkommende, synes jeg, rigtig ambitiøse handlingsplaner. Nu handler det om at få resten af branchen til at gå med. Kan vi det ad frivillighedens vej, så er det langt den bedste løsning«, siger fødevareminister Mogens Jensen til avisen.


Dobbeltsidede solceller kan levere mere strøm

14. juni Et nyt studie peger nu i retning af, at solceller, der høster sol fra begge sider, producerer 35 procent mere energi og med lavere omkostninger. Studiet peger på, at solcelleteknologien er ved at blive mere konkurrencedygtig, lyder det fra dansk energiforsker.

»De nye resultater er et klart udtryk for, at solenergi er blevet en stor teknologi, og der bliver arbejdet på store forbedringer, og her er bifacielle en af de teknologier, der er langt fremme, hvis man har eksempelvis et stort landareal til at opsætte solcelleparker,« siger Gorm Bruun Andresen, der er lektor og energiforsker på Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

USA vil fjerne miljøreguleringer

13. juni Den amerikanske landbrugsminister Sonny Perdue afslørede fredag en plan for, hvordan han vil fjerne forhindringer og gør det hurtigere at opnå de nødvendige miljøgodkendelser, som kan åbne for yderligere energiudvinding, minedrift, græsning og skovhugst i føderale skove i USA. Det skriver Reuters.

Ministeren mener, det er nødvendigt at lette industriens byrder, hvis det fortsat skal være muligt at have et job inden for landbrug, minedrift, olie- og gasudvinding, rekreation og skovbrug i landdistrikterne.


Mange vil trodse advarsler om ferie i udlandet

13. juni Frygten for at danske turister vil tage covid19-smitte med hjem fra ferie i udlandet, har fået udenrigsministeriet til at fraråde alle ‘ikke-nødvendige rejser’ til samtlige lande i verden med undtagelse af Tyskland, Island, Norge, Færøerne og Grønland. 

Alligevel vil tusindvis af danskere rejse til de lande, det frarådes at rejse til. Det viser en helt ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring og Gouda Rejseforsikring. Her svarer ni procent, at de godt kan finde på at rejse til de lande, der er omfattet af advarslerne.


El-færge billigere i drift end dieselfærger

12. juni Lavere omkostninger til energi og til besætning gør en fuld elektrisk færge langt mere økonomisk at drive end traditionelle dieselfærger. Det viser evalueringen af det første lille år med elfærgen Ellen. Færgen sejler mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als.

Elfærgen Ellen er en elektrisk drevet færge, som blev sat i drift den 15. august 2019 mellem Søby på Ærø og Fynshav på Als, som del af et EU-projekt. Færgen afløste M/F Skjoldnæs. Søby Værft var den partner i det såkaldte E-ferry projekt, der er ansvarlig for, at el-færgen bliver bygget.