Glasværk udrydder ulovligt koloni af fredede stormmåger

To stormmåger har fat i hver sin ende af en regnorm, som for dem er en lækkerbisken. Foto: Bo Tureby

Holmegaard Glasværk fik tilladelse til at bekæmpe sølvmåger. Men en ukyndig jæger, der stod for bekæmpelsen, udryddede i stedet en stormmågekoloni.

NATUR – Holmegaard Glasværk ved Næstved har ulovligt dræbt omkring 200 fredede stormmåger, som ynglede på tagene af lagerbygninger tilhørende virksomheden Ardagh Glass Holmegaard a/s.

Bekæmpelsen af de ynglende stormmåger – hvoraf der kun findes en håndfuld små indlandskolonier på Sjælland – har stået på siden 2018.

Det oplyser Jesper Petersen, talsmand for Holmegaard Mose Komiteen, på foreningens hjemmeside.

Vildtkonsulent: Det er ulovligt

Det samlede antal stormmåger, der er blevet dræbt de sidste tre år, kendes ikke præcist, da tallene fra dette års reguleringstilladelse endnu ikke er indrapporteret.

Men Jesper Petersen skønner, at det formentlig er godt og vel 100 voksne stormmåger er blevet skudt. Hertil kommer 50-100 reder med hver 2-3 æg, som er destrueret i 2018, 2019 samt indtil nu i år på lagerhallernes flade tage med et imponerende samlet areal på ca. fire hektar.

Om bekæmpelsen af de forkerte fugle siger Naturstyrelsen Storstrøms vildtkonsulent Lars Richter Nielsen:

»Det er ulovligt. Når man søger om at få lov til at skyde sølvmåger, så ER det sølvmåger og IKKE stormmåger. Det er ikke måger en masse, man søger på, det er på arten«.