Fremtidens batterier skal være mere bæredygtige

EU vil stramme miljøkravene til batterier i tandbørster, mobiltelefoner og elbiler. Foto: Pixabay

MILJØ – Når elbilen, den elektriske tandbørste eller mobiltelefonen lades op i stikkontakten, skal det ikke kun være strømmen, der er bæredygtig, men også batteriet.

EU’s Ministerråd har i dag vedtaget et forslag, der skal skærpe kravene til batteriers bæredygtighed markant. Batteriernes levetid skal forlænges ved at sikre højere kvalitet, og ved at de i højere grad kan genbruges eller repareres.

Der vil også blive skruet op for hensynet til miljøet. Det skal ske ved at sørge for, at udvinding af råvarer til batteriproduktion sker miljømæssigt, etisk og socialt ansvarligt.

Batterier indeholder kritiske råstoffer som cobolt, lithium og nikkel. Med forslaget sikres det, at råstofferne udvindes miljømæssigt, socialt og etisk ansvarligt. Batteriets CO2-aftryk skal også kunne gøres op.

Verdens næststørste marked

Verdens afhængighed af batterier er stigende, hvilket især skyldes den grønne omstilling inden for transportsektoren med produktionen af blandt andet elbiler, elbusser og ellastbiler.

Efterspørgslen efter batterier forventes på verdensplan at 14-doble frem mod 2030, og Europa vil på det tidspunkt være verdens næststørste marked for batterier kun overgået af Kina.

– Den grønne omstilling betyder, at vi skal have mange flere batterier til vores elbiler, PC’er og når vi lagrer strøm fra solceller. Men den grønne batteri-bølge må ikke gå ud over vores miljø – vi skal bruge vores ressourcer bedst muligt, så vi genbruger mere og skaber produkter, der holder længere i stedet for hurtigt at ende som affald, siger miljøminister Lea Wermelin, som siger, at hun har »sat et væsentligt aftryk på det nye EU-forslag«.

Cirkulær økonomi for batterier

Produktionen af batterier inden for de europæiske grænser skal øges, så Europa bliver mindre afhængig af batterier produceret i for eksempel Asien. Ambitionen er, at EU i 2030 skal være den næststørste producent af batterier.

– Vi har set, hvor vigtigt det er med en stabil energiforsyning, og det gælder også for forsyningen af batterier, hvor efterspørgslen kun vil stige i fremtiden. Det er derfor vigtigt, at vi kommer i gang med at skabe en cirkulær økonomi for batterier her i Europa, så vi kan sikre en selvforsynende produktion til den grønne omstilling, siger miljøministeren.

EU’s Ministerråds forslag skal nu forhandles med Europa-Parlamentet før et endeligt fælles sæt regler er vedtaget. Det forventes at være på plads ved udgangen af året.