Få hjælp til at komme i gang med at dyrke skovlandbrug

Træerne giver læ, ly og skygge til udegående husdyr. Her er det en so med sine grise, der er søgt ind i skyggen på en varm sommerdag på Hestbjerg Økologi. Foto: Gustav Bech

Fat spaden og plant et træ eller en busk. Økologisk Landsforening tilbyder nu rådgivning til landmænd, der gerne vil etablere et skovlandbrug på deres bedrift.

ØKOLOGI – Et landbrug med lange rækker af havtornbuske på marken, hvor køerne kan tage et hvil i læ for vinden eller poppeltræer, hvor grisene kan nyde skyggen.

Det er blot to eksempler på skovlandbrug. Men skovlandbrug er mere end  mere naturlighed for dyrene. Skovlandbrug er en måde at fremtidssikre landbruget og få en mere robust og bæredygtig bedrift.

Økologisk Landsforening tilbyder nu at rådgive landmænd, der ønsker at etablere skovlandbrug på deres bedrift. Men det er en stor opgave at etablere et skovlandbrug, siger Mette Kronborg, skovlandbrugskonsulent i Økologisk Landsforening.

– Det kræver tålmodighed og god planlægning, da træer vokser langsommere end et-årige afgrøder og systemerne bliver mere komplekse både designmæssigt, men også i forhold til at opretholde tilskud og støtte til arealet. Dét kan vi hjælpe med fra idé til høst, lover hun.

Binder kulstof i jorden og skaber velfærd for dyrene

Forskning fra udlandet viser en lang række fordele, der ligeledes kan forventes for skovlandbrugssystemer i Danmark. Skovlandbrug skaber økonomisk stabilitet, da man ved at satse på mere en én afgrøde på samme mark, gør bedriftens produktionsøkonomi mindre sårbar overfor ekstremt vejr, svingende markedspriser og skadevoldere.

Ifølge Mette Kronborg skaber det også god dyrevelfærd, da træerne giver læ, ly, skygge til udegående husdyr. Flere permanente afgrøder i form af træer og buske kombineret med færre mekaniske forstyrrelser i jorden vil også øge biodiversiteten på markfladen.

Hertil kommer, at der bindes store mængder kulstof i både træerne og i jorden under beplantningen, og det kan være med til at sænke landbrugets voldsomme udledning af klimagas.

To rådgivningspakker

Afsætningspotentialet er også en faktor. De fleste vil gerne støtte bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion, og skovlandbrug skaber en merværdi i måden at brande sig på.

– Skovlandbrug leverer på rigtig mange punkter, når vi taler om et mere bæredygtigt landbrug. Det skaber bedre jordkvalitet, øger naturværdien, skaber en bedre udnyttelse af næringsstoffer, binder kulstof og skaber en større robusthed i forhold til klimaforandringer fx tørkeperioder, siger Mette Kronborg, der allerede har rådgivet en række landmænd i skovlandbrug.