Danskerne er skeptiske overfor elbiler

Vi bliver nødt til at kigge på en eller anden form for afgiftsfritagelse, så en elbil bliver et mere naturligt valg for flere, mener Thomas Damkjær Petersen. Foto: Colourbox

Elbilen er endnu ikke et attraktivt valg, når vi anskaffer os en ny bil. Barrierer som pris, batterilevetid og manglende ladestandere står i vejen.

TRANSPORT – Prisen skal ned, batteriet skal leve længere, og så skal der være en overflod af tilgængelige ladestandere, før vi er klar til at kaste penge efter en elbil.

Det er konklusionen i en ny befolkningsundersøgelse fra Ingeniørforeningen, IDA. I undersøgelsen har 2.000 danskere svaret på, hvor stor sandsynligheden er for, at de ville vælge en elbil, hvis de skulle anskaffe sig en ny bil.

Kun 13 pct. svarer, at de ville vælge en elbil. De adspurgte i undersøgelsen peger på, at barrierer som pris, mangel på ladestandere og batterilevetid gør, at de ikke ser elbilen som en et oplagt valg.

Det skal være attraktivt at vælge elbil

»En omstilling af den danske transportsektor er nødvendig for at reducere vores klimabelastning, og her skal elbilerne bidrage som en del af løsningen. Vi bliver nødt til at gøre det attraktivt for folk at vælge en elbil, når de skal anskaffe sig en ny bil. Derfor haster det også med, at politikerne sætter skub i tiltagene, der skal gøre det nemmere og billigere at vælge en elbil,« siger Thomas Damkjær Petersen, der er formand for IDA.

Godt to ud af tre af de adspurgte i undersøgelsen peger på, at elbilerne endnu er for dyre. Mens vi vælter os i klimahandleplaner for andre sektorer som affald og energi, er anbefalingerne fra Elbilskommissionen lige på trapperne. Den har til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan den grønne omlægning af den danske bilpark skal foregå. Kommissionen skal netop også kigge på afgiftssporet.

Afgifter skal lettes

»Vi bliver nødt til at kigge på en eller anden form for afgiftsfritagelse, så en elbil bliver et mere naturligt valg for flere. Jeg ser også gerne, at man kom med et afgiftsregime, der gælder de næste 10 år, så der bliver skabt en vis tryghed for bilkøbere og -sælgere om afgifterne på alle biltyper. Hvis elbilerne skal være afgiftsfrie, så må politikerne finde en anden måde at finde de penge, som benzin- og dieselbiler hvert år bidrager med til statskassen,« siger Thomas Damkjær Petersen.

Ifølge beregninger fra IDA bør Danmark forbyde salget af nye benzin- og dieselbiler allerede fra 2022, hvis transportsektoren skal bidrage tilstrækkeligt til en CO2-reduktion på 70 procent i 2030, som er nedfældet i den klimalov, der blev vedtaget af Folketinget sidste år.