Danske virksomheder udleder mere CO2

De store CO2-udledere er skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri, som alle udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt. Foto: Colourbox

Efter flere års fald er CO2-udslippet steget siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere.

KLIMA – Efter flere års fald er CO2-udslippet fra danske virksomheder steget en anelse siden 2014. Store CO2-udledere som skibsfart, luftfart og glas- og betonindustri udleder mere CO2 end tidligere. Udslippet fra energiforsyning er til gengæld faldet væsentligt.

Det oplyser Danmarks Statistik.

Samlet set er de danske virksomheders CO2-udledninger steget mindre end deres produktion er steget. CO2-intensiteten, opgjort som ton CO2 pr. mio. kr. produktion, er derfor faldet for de danske virksomheder samlet set. Men for de enkelte brancher varierer billedet, flere brancher har haft en stigende CO2-intensitet.

Transport og international skibsfart

»Udviklingerne i udledningerne fra transport – især international skibsfart – og energiforsyning er afgørende for den samlede udvikling i CO2-udledningerne fra de danske virksomheder«, siger Ingeborg Vind, specialkonsulent i Danmarks Statistik.

»De stigende udledninger fra skibsfart skyldes i høj grad øget international søtransport foretaget af danske rederier. De faldende udledninger i energiforsyningen skyldes især omlægning til vedvarende energikilder«, forklarer hun.

Udover transport og energiforsyning er de fem brancher i den danske økonomi, som udleder mest CO2: glas- og betonindustri, råstofindvinding, renovation, affaldsbehandling mv., landbrug og gartneri samt bygge og anlæg. Disse fem brancher står tilsammen for 59 pct. af CO2-udledningerne fra danske virksomheder uden for transport og energiforsyning i 2017, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Inden for landbrug og gartneri er CO2-intensiteten faldet jævnt siden årtusindeskiftet og var i 2017 på det laveste niveau i perioden, ifølge Danmarks Statistik 34 pct. lavere end i 2000.