Landbruget skaber få job, men lobbyisterne fifler med tallene

I helsides avisannoncer over hele landet gør Landbrug & Fødevarer gældende, at landbruget står for 63.000 jobs. I sig selv ikke særligt imponerende når man betænker, at erhvervet har to tredjedele af Danmark som produktionsareal, men dette til trods er tallet stærkt overdrevet, skriver Kjeld Hansen.

Landbruget overdriver agroindustriens evne til at skabe beskæftigelse. I dyre helsides annoncer påstår L & F, at landbruget tegner sig for 63.000 job. Søren Søndergaard, enhver har vel ret til at tale godt for sin syge moster, men særlig klædeligt er det ikke, når formanden for så vigtigt et erhverv som landbruget fifler med tallene. Prøv dog med sandheden, skriver Kjeld Hansen.

KOMMENTAR
Af Kjeld Hansen, gårdejer og forfatter

I disse uger kører Landbrug & Fødevarer (L&F) en milliondyr reklamekampagne, der skal overbevise danskerne om værdien af landbrugserhvervet. Det er den nyvalgte formand, svineproducent Søren Søndergaards første henvendelse til den brede danske befolkning. Derfor er den vigtig som en strømpil for, hvad vi kan forvente i årene fremover.

Desværre ryger troværdigheden, når man tager sig tid til at kikke Søndergaards budskab efter i sømmene. Han taler ikke sandt.

I helsides avisannoncer over hele landet gør lobbyist-organisationen gældende, at landbruget står for 63.000 jobs. I sig selv ikke særligt imponerende når man betænker, at erhvervet har to tredjedele af Danmark som produktionsareal, men dette til trods er tallet stærkt overdrevet.

Hvert femte job besat af udlændinge

Landbrug & Fødevarer angiver selv på deres hjemmeside, at tallet er 62.700 jobs. Værre er det dog, at man har glemt at fratrække de 6.000 jobs, der gik tabt sidste år, da regeringen nedlagte minkerhvervet. Så det retvisende tal skal være 56.300 jobs.

Men er det så sandt? Næh, desværre ikke.

Ifølge områdedirektør for erhvervspolitik hos L&F, Anders Klöcker udgør udenlandsk arbejdskraft 11.000 fuldtidsarbejdende eller 20 pct. af arbejdsstyrken i landbrug og gartneri. Selvom den lønbillige østeuropæiske arbejdskraft er populær hos Landbrug & Fødevarer, så er det ikke rimeligt at medregne deres arbejdsindsats som danske jobs.

Typisk er der jo tale om unge østeuropæere, der knokler i billige, tidsbegrænsede praktikantordninger. I virkeligheden kunne man hævde, at disse unge mennesker optager pladsen i virkelige jobs, som ledige danskere kunne bestride.

11.OOO fra Østeuropa

Trækker vi de 11.000 østeuropæere ud af reklamen, så står der blot 45.300 beskæftigede tilbage i dansk landbrug og gartneri. Imidlertid kan en sidste indvending være, at der fifles med forskellen på heltidsjobs og beskæftigelse. Af den grund er selv dette tal sat for højt.

Fødevareministeren har gjort opmærksom på dette forhold i en besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets fødevareudvalg i marts 2020, der havde udbedt sig en oversigt over årsværk i landbruget. I svaret lød det, at antallet er »63.000 beskæftigede«, men ministeren advarede om, at der særligt i landbruget er en del personer på deltid, så antallet af beskæftigede i landbruget derfor er angivet noget højere end årsværk.

Søren Søndergaard, enhver har vel ret til at tale godt for sin syge moster, men særlig klædeligt er det ikke, når formanden for så vigtigt et erhverv som landbruget fifler med tallene. Prøv dog med sandheden.


Forslag til debat sendes til editor@greenupdate.dk
Skriv så kort som muligt. Husk at angive navn, adresse, stilling eller politisk / organisatorisk tilhørsforhold eller andre relevante informationer. Vedhæft gerne foto.