Billigere for kommuner at rive faldefærdige huse ned

På landet og i de små landsbyer er der flere tusinde faldefærdige huse, der skæmmer i landskabet og gør det svært at tiltrække nye borgere. Foto: Gustav Bech

Næste år afsættes 150 mio. kroner til nedrivning og istandsættelse af boliger i landdistrikterne og yderligere 25 mio. kroner til landsbyfornyelse.

Det bliver billigere for kommunerne at rive gamle faldefærdige huse i i landsbyer ned eller sætte dem i stand. Det skal gøre det lettere for de mest trængte kommuner at gennemføre de nødvendige tiltag. Regeringen har også sat 150 millioner kroner af, som kommunerne kan søge om.

Det er et resultat af den aftale om finansloven, der blev indgået i weekenden mellem regeringen, Enhedslisten, Radikale, SF og Alternativet.

Næste år afsættes 150 mio. kroner til nedrivning og istandsættelse af boliger i landdistrikterne og yderligere 25 mio. kroner til landsbyfornyelse.

Skruppelløse spekulanter

– Det er en utrolig vigtig aftale for de landsbyer, som i dag må kæmpe med ruiner og nedslidte huse, der ofte bliver lejet ud af skruppelløse spekulanter, siger boligminister Kaare Dybvad Bek.

– Samlet set er der tale om den største årlige bevilling til nedrivningsindsatsen nogensinde, og det er jeg naturligvis meget tilfreds med, siger han.

Siden begyndelsen af 2010’erne har der været afsat statslige midler målrettet indsatsen i landdistrikterne, og selvom de har været anvendt i stor stil, er der fortsat flere tusinde faldefærdige huse, der skæmmer i landskabet og gør det svært at tiltrække nye borgere. Det er her, at de ekstra midler til nedrivning og områdefornyelse skal gøre en forskel.

Områdefornyelsen sker for eksempel på torve og pladser, ved igangsættelse af sociale eller kulturelle aktiviteter, istandsættelse af nedslidte boliger eller forsamlingshuse samt fjernelse af skrot på boligejendomme.

Samtidig vil den øgede nedrivningsindsats og områdefornyelse bidrage positivt til dansk økonomis genopretning og medvirke til at skabe et mere sammenhængende Danmark, håber boligministeren.