Affaldssektoren skal reducere CO2-udledning

Regeringens planer om at privatisere affaldshåndteringen støder på voldsom modstand. Foto: Colourbox

Lea Wermelin og Dan Jørgensen præsenterer mandag regeringens bud på en mere grøn affaldssektor med langt mindre CO2-udledning.

KLIMA – Forbrænding af affald går hårdt ud over klimaet og særligt plastik står for den største CO2-udledning fra affaldssektoren. Der forbrændes 370.000 tons plastikaffald om året i Danmark.

Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 mio. tons CO2 i 2030. Det svarer til ca. 3,5 pct. af de nationale udledninger. Den CO2-regning vil regeringen have ned.

Som led i klimahandlingsplanen vil regeringen derfor præsentere en række initiativer, der skal bidrage til en mere grøn affaldssektor. Det handler blandt andet om, at danskerne skal sortere mere affald, og at det skal gøres på samme måde uanset, hvor i landet man bor, oplyser de to ministre søndag aften.