Vi får ikke ryddet fuldstændigt op på Harboøre Tange

Bjarne Hansen ved Høfde 42. I sandet er begravet mange tons farlige kemikalier fra kemifabrikken Cheminova. Foto: Caroline Castanie

Vi får ikke ryddet fuldstændigt op på Harboøre Tange, men vi skal have mest mulig forureningsbekæmpelse for pengene, og vi skal gøre det så godt, at vores børnebørn ikke skal begynde forfra om 25 år.


KOMMENTAR
Af Bjarne Hansen, Høfde 42-gruppen, Thyborøn

Skal vi gøre som fortidens miljøfolk har gjort (i autoritetstroens hellige navn), så skal vi trække os tilbage og nyde sejren. Og lade dem, som siger, de har arbejdet bag kulisserne, bruge pengene, som vi har fået udløst fra den nuværende regering – ved hårdt, sagligt og synligt arbejde, med alle grupper på den politiske arena i Folketinget.  

Og hvorfor har vi ikke arbejdet sammen politikerne fra Region og Kommune? Svaret er kort: De ville ikke samarbejde med os. De havde ikke fidus til, at vi kunne flytte noget som helst og slet ikke få penge til oprydning. Derfor var det bedst at holde sin mund.  

Gør vi, som de gjorde for 40 år siden, så får vi også det samme resultat som dengang.  

Når der så er gået et stykke tid, og pengene er brugt, og alle de ansvarlige politikere i region og kommune er væk, så vil den største del af giften stadig ligge i sandet på Harboøre Tange – hvad så?  

Vi har set det ske før, og vi er drønnaive, hvis vi ser bort fra, at det samme kan ske én gang mere.

Mest mulig forureningsbekæmpelse for pengene

Nej, vi får ikke ryddet 100% op på Harboøre Tange, men vi må som minimum forlange mest mulig forureningsbekæmpelse for pengene. Vi skal gøre det så godt, at vores børnebørn ikke skal begynde forfra om 25 år.   

Og vi er indstillet på, at det også er et egns-udviklings-projekt, men kun med afsæt i en oprensning af forureningen på Harboøre Tange efter Cheminova/Aarhus Universitets forskningsfond. Det er ikke disse penge, der skal redde forliste projekter i Lemvig Kommune(!) 

Uanset hvordan pressen ønsker at dreje fakta, så var det ikke en oprensning af Cheminovas forurening på Harboøre Tange, som stod højest på de lokale politikeres, erhvervsfolks og små aktionærers ønskeliste i 2015, da fabrikken blev solgt. Og det var heller ikke en forureningsbekæmpelse, der lød mest tydeligt i politikernes skåltaler, da Klimatoriet blev indviet – tre dage efter at pengene på Finansloven var sikret.  

Det må jo med al tænkelig tydelighed nu være bevist, at Auriga/Aarhus universitets forskningsfond godt kunne give penge til bekæmpelse af deres egen forurening ved, at de nu bevilger 125 mio. kr. til en oprensning af Høfde 42-depotet – som er det eneste depot, de ikke selv udelukkende har skabt.  

Måske skal vi også til at slås for at få en plads i den omtalte følgegruppe. Vi har godt nok ikke 125 mio. kr. til at købe os indflydelse og pladser i gruppen, og vi har heller ingen krav på, at pengene skal bruges til blot én bestemt forurening. Forureningen på Øst Rønland (Svovldepoterne) har lige så stor oprensningsværdi for os, som Den gl. Fabriksgrund og Høfde 42 depotet har.  

Det eneste krav, vil vil stille, og det eneste ønske, vi har, er, at pengene bruges til forureningsbekæmpelse og ikke andet.

Målet er, at vi får fjernet mest mulig gift på Harboøre Tange for de penge, som nu er afsat til forureningsbekæmpelse.