Vælg Svanemærkede produkter, når du køber nyt

Svanemærket legetøj og andre ting i børneværelset lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. De svanemærkede produkter er bl.a. fri for ftalater, stoffer på EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, parfume og tungmetaller. Foto: Miljømærkning Danmark

Vi kan alle bidrage til en rigere og renere natur gennem de valg, vi træffer i hverdagen. Derfor skal du vælge produkter med Svanemærket og EU-blomsten.

Af Christina Nielsen, senior kommunikationskonsulent, Miljømærkning Danmark
og Lisbeth Engel Hansen, kriterieudviklingschef, Miljømærkning Danmark

MILJØMÆRKNING – Naturen er en del af os – og vi er en del af den. Naturen er rent vand og en mangfoldighed af liv. Store træer, der vidner om årstidernes skiften, og som leverer den friske luft, vi lever af. Naturen er vores allesammens – og vores fælles ansvar. Læs her, hvordan du med Svanemærket og EU-Blomsten bidrager til en rigere og renere natur.

Naturen er en uerstattelig kilde til liv. Det er naturen, der giver os ilt og rent vand, mad på bordet og råvarer til alt fra papir og tøj, til sæbe og gulve. Naturen skal vi passe godt på – både ved at værne om dens rigdom og ved at holde den ren. Ikke bare for affald, men også for forurening.

Men der er stort pres på naturen og alle dens arter. Det skyldes blandt andet, at vi bliver flere og flere mennesker i verden. Alene i Danmark er der sket en femdobling i befolkningstallet i løbet af de sidste 200 år. Befolkningstilvæksten betyder, at byerne vokser, at infrastruktur bliver udbygget, og at jordbruget dyrkes mere intensivt, hvilket blandt andet fører til mere intensiv dræning af jorden. Alt dette gør naturen mere sårbar, øger risikoen for lokal udryddelse af arter og truer vandmiljøet. 

Naturen er fuld af rigdomme

Vi har en vigtig opgave i at bevare rigdommen i naturen omkring os. Variationen i den levende natur. Det er det, man også kalder biodiversiteten – eller den biologiske mangfoldighed. Mangfoldigheden af alle levende væsener, både på land og i vand – og det økologiske samspil, som de indgår i. Det vil sige alle dyr, planter, bakterier, svampe og hvad der ellers findes af livsformer på jorden.

Hvis vi skal bevare en biologisk mangfoldighed, skal vi bevare mange forskellige arter af planter og dyr. Vi skal også bevare mange forskellige individer inden for hver art, da individerne har forskellige gener. Og hvis vi skal bevare mange forskellige arter, er vi også nødt til at bevare flest mulige af de forskellige økosystemer, hvor arterne lever sammen.

Økosystemernes stabilitet

Der er mange grunde til, hvorfor vi skal bevare den biologiske mangfoldighed – nogle af dem handler kort og godt om overlevelse. Vi er nemlig nødt til at sikre økosystemernes stabilitet overalt i verden, og forhindre at jorden bliver udpint og omdannet til ørken eller eroderet bort. 

Samtidig repræsenterer den biologiske mangfoldighed en bank af gener, som vi kan udforske og måske udnytte til at forøge jordbrugets produktion, så vi kan brødføde den stigende verdensbefolkning. Den store pulje af gener er også en vigtig ressource for fremtidige generationer, så de kan tilpasse sig fremtidens krav om fx nye afgrøder, der er modstandsdygtige overfor sygdomme, eller ny medicin. Mister vi først disse gener, kan de ikke genskabes.

Læs mere om, hvad der truer den biologiske mangfoldighed på Miljøstyrelsens hjemmeside

Svanemærket og EU-Blomsten

Vi kan alle sammen bidrage til en rigere og renere natur gennem de valg, vi træffer i hverdagen. En af de ting, du kan gøre, er at gå efter Svanemærket og EU-Blomsten. Alle de produkter, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten, lever op til skrappe miljøkrav, og kravene er fastsat, så de giver mest miljøeffekt for den enkelte produkttype.

Svanemærket og EU-Blomsten arbejder for at modvirke forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet samt beskytte og forhindre udryddelse af truede arter. Blandt andet ved at stille krav, der fremmer forskellige certificeringsordninger for bæredygtig udnyttelse af områder, og som fremmer bevaring af områder, som er særligt vigtige for biodiversitet.

Det gælder fx træ, som er en af de vigtige råvarer, der indgår i mange miljømærkede produkter. Træ indgår både i papir, møbler, hygiejneprodukter, byggeplader og huse. Og når der fældes træer, betyder det blandt andet tab af biodiversitet, klimapåvirkninger, jorderosion og forurening af vand. Det træ, der indgår i miljømærkede produkter, skal både være lovligt og sporbart, det må ikke komme fra truede træarter, og en høj andel af træet skal være fra certificeret bæredygtigt skovbrug. 

Svanemærket og EU-Blomsten stiller også skrappe krav til kemikalier og mindsker derved udledningen til havet. Der er fx krav om, at personlige plejeprodukter skal være fri for mikroplast, ligesom svanemærket solcreme ikke må indeholde UV-filtrene oxybenzone og octinoxate, som skader koralrev. Begge mærker stiller også krav til rensning af spildevandet fra fx papirproduktion og farverier, der producerer miljømærkede tekstiler. 

Der er flere ting, du kan gøre, hvis du vil være med til at bevare den biologiske mangfoldighed og holde naturen ren. De mange små valg er nemlig vigtige, fordi vi hver dag træffer så mange af dem. 

Kilde: Miljømærkning Danmark