Ulovlige havbrug får lov til at fortsætte

Hvor ækelt! De havbrug tilsviner mit hav. Kutteren Anton har ofte aktioneret mod de forurenende havbrug. Foto: Gustav Bech

Miljøstyrelsens foreløbige resultat viser, at mindst seks af Danmarks 19 havbrug ikke har de nødvendige tilladelser i orden og er ulovlige. Alligevel får de lov til at fortsætte. Miljøstyrelsen svigter miljøet, mener Enhedslistens Søren Egge Rasmussen.

HAVBRUG – I månedsvis har Miljøstyrelsen undersøgt, om de i alt 19 havbrug i Danmark har de nødvendige tilladelser til at producere fisk. Nu viser undersøgelsernes foreløbige resultat, at mindst seks havbrug er ulovlige. Flere af dem er placeret i Horsens Fjord.

Det oplyser TV2 Østjylland.

»Seks havbrug har modtaget en afgørelse om, at deres placeringstilladelser er udløbet, og at deres drift dermed er ulovlig,«, skriver Miljøstyrelsen ifølge TV2.

Miljøstyrelsen skal som ansvarlig myndighed kontrollere, at alle danske havbrug er i besiddelse af en gyldig placeringstilladelse. Og den tilladelse har de seks havbrug altså ikke, lyder konklusionen fra Miljøstyrelsen.

Selvom Miljøstyrelsen nu har vurderet, at havbrugene er ulovlige, så får de alligevel lov til at fortsætte deres opdræt af fisk. 

»Havbrugene skal have lejlighed til at sige, om vi har overset noget, inden vi beslutter os endeligt i de enkelte sager,« siger Yvonne Korup, kontorchef i Miljøstyrelsen, til TV2 Østjylland.

Havbrugene er ejet af private, men ingen af dem er vendt tilbage på TV-stationens henvendelser.

Enhedslisten: Miljøstyrelsen svigter miljøet

Søren Egge Rasmussen, fiskeriordfører for Enhedslisten, mener, at Miljøstyrelsen svigter miljøet ved at lade havbrugene fortsætte.

– Der synes jeg, Miljøstyrelsen svigter miljøet, for der er ingen tvivl om, at nogen af de havbrug ligger meget tæt på habitatsområder. Det belaster vores vandmiljø, og det er dybt kritisabelt, at man ikke har fået bragt orden i tingene hurtigere, siger Søren Egge til TV2.

Han har tidligere forsøgt at få driften af havbrugene stoppet, mens Miljøstyrelsens undersøgelser stod på. Han står uforstående over for, at Miljøstyrelsen stadig ikke har den nødvendige viden til at træffe en beslutning om at stoppe produktionen af fisk.

»Det har jo været dilemmaet i mange år, at der ikke har været tilstrækkeligt styr på området, og at man ikke har levet op til EU’s krav. Miljøstyrelsen bliver nødt til at få den nødvendige viden, og hvis de ikke har den viden, så skal der jo slet ikke være havbrug. Det er helt uhørt, at man kan have sådan en fødevareproduktion i Danmark«, siger til TV2 Østjylland.