Kjeld Hansen i ny bog: Velkommen til fremtidens landbrug

I fremtiden skal fødevarer ikke længere produceres for enhver pris. Produktionen skal bidrage til at løse klimakrisen, ikke forværre den, vende naturens nedtur til optur og forsyne os med fødevarer uden at frembringe livstruende virus.

Kjeld Hansen med sin nye bog.

NY BOG – Vi står over for den dybeste, hurtigste og mest konsekvensskabende forandring af fødevare- og landbrugsproduktionen, siden de første planter og dyr blev domesticeret for 10.000 år siden.

Det skriver forfatter og miljøjournalist Kjeld Hansen i en ny debatbog, der udkommer i dag.

Agroindustrien med gigantiske svinefabrikker og en årlig produktion på 42 millioner svin er et problembarn og et af bogens centrale omdrejningspunkter. Den globale kødindustri er nemlig årsag til hele tre kriser, som hver især interagerer med hinanden.

Det er truslerne mod verdensbefolkningens sundhed, de globale klimaforandringer, og naturkrisen, som underminerer naturens mangfoldighed. Og dansk landbrug er som årsag ingen undtagelse, siger Kjeld Hansen.

»Det hele handler om kød, og derfor har vi en gris på forsiden. Det gode budskab er, at vi er i fuld gang med at drosle ned på forbruget af kød. Børnene og de unge især har vist vejen. Det er fremtiden, og det er udfordringen for fremtidens landmand«, erklærer han.

Den helt store disruption

Ifølge bogen vil vi i løbet af det næste årti opleve den helt store disruption af den traditionelle agroindustri, som vi kender alt for godt.

I fremtiden skal fødevarer ikke længere produceres for enhver pris. Produktionen skal bidrage til at løse klimakrisen, ikke forværre den, vende naturens nedtur til optur og forsyne os med fødevarer uden at frembringe livstruende virus.

Sundhed, klima og biodiversitet står øverst på dagsordenen for fremtidens agroindustri. Derfor skal vi skrue ned for produktionen af kød og slagtesvin.

Til trods for at vi kan købe stort set alle fødevarer til lavere priser fra udlandet, fortsætter vi med at højglanspolere myten om Danmark som et landbrugsland. Erhvervet selv går til yderligheder, som når Tulip i Randers sender sine svin til Tyskland for at få dem opskåret af østarbejdere på sulteløn, for derefter at reimportere de samme svin, nu forklædt som Tulip Danish Bacon, skriver Kjeld Hansen i bogen.

Billigt flæsk

I Danmark holder vi nemlig stadig fast ved masseproduktionen af billigt flæsk og mælk i stedet for at bevæge os opad i værdikæden, som et højtudviklet land burde være i stand til. Ikke mindst økonomien taler for at indstille den 120 år gamle tradition for at eksportere bacon og smør til lave udsalgspriser.

Kødproduktionen udsender millioner af tons klimagasser og kræver stadig større markareal til foder, så skovområder må ryddes for at give plads til dyrkning af den proteinrige sojaplante, som indeholder alle de essentielle aminosyrer og får dyrene til at vokse hurtigt. Men kødproduktionen er en kostbar og ineffektiv måde at producere fødevarer på, fordi den beslaglægger enorme arealer, som derfor ikke kan anvendes til menneskeføde.

Fremtidens landmand skal ifølge Kjeld Hansen leverer på tre områder:

Han skal levere sunde fødevarer, så vi ikke bliver syge. Han skal lave fødevarer, der ikke ødelægger klimaet, og så skal han lave plads til naturen, så den også kan blive bevaret.

Den næste pandemi er under opsejling

At det blev netop coronavirus, der lagde en hel verden ned, betragter virologerne som en tilfældighed. Den næste pandemi er allerede under opsejling, og det bliver en influenza A-virus, advarer Kjeld Hansen i bogen.

Med al sandsynlighed vil den spredes fra svinefabrikkerne, og ingen kan forudsige, hvor dødelig den kan blive. Sidst den ramte verden, kostede den 500.000 mennesker livet. 

Vil du forstå landbrugets og agroindustriens rolle i en nutidig sammenhæng og et fremtidigt klima- og naturperspektiv, bør du læse bogen. Den er båret af et stort engagement, sætter tingene på spidsen, som enhver god debatbog bør gøre. Velkommen til fremtidens landbrug indeholder tillige et væld at helt opdaterede oplysninger og et omfattende kilderegister.

Kjeld Hansen: Velkommen til fremtidens landbrug. Gads Forlag, 244 sider. Udkommer 27. april 2021.