To af tre SF-kandidater siger ja til grønne klimakrav

Torben Wandall og andre fra SF i Aarhus var med ved Folkets Klimamarch 6. november 2021. Foto: Gustav Bech

To ud af tre SF-kandidater vil arbejde for Klimabevægelsens fire klimakrav.

RETTELSE: Den oprindelige udgave fik en fejlagtig overskrift. Den er nu rettet. Vi beklager. /red.

KOMMUNALVALG – En stemme på SF er en stemme for et lavere CO2-aftryk, mere vild natur, et styrket lokaldemokrati og flere grønne arbejdspladser.

Det er det klare signal fra mere end to tredjedele af partiets opstillede kommunalvalgskandidater, der indtil videre har svaret ja til Klimakoalitionens fire klimakrav på detsidstevalg.dk

SF indtager en andenplads på listen over partier med flest grønne kandidater, der har forpligtet sig til at arbejde for de fire konkrete forslag, oplyser Klimabevægelsen.

Hele 255, svarende til svarende til næsten en tredjedel af partiets kandidater, har indtil videre forpligtet sig til at arbejde for de fire forslag, der er inspireret af gode erfaringer, som en række kommuner allerede gør sig i dag. 

Ros fra Klimabevægelsen

I Klimakoalitionen, der er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem 10 organisationer som står bag hjemmesiden detsidstevalg.dk, glæder man sig over, at SF’s kandidater bakker op om de fire forslag.

»Jeg vil gerne give stor ros til SF’s kandidater for at tage skeen i den anden hånd og give håndslag med borgerne om at gribe til handling og arbejde på lokale løsninger på en global klimakrise«, siger Frederik R. Sandby, sekretariatsleder i Klimabevægelsen, der er en af de 10 danske organisationer i Klimakoalitionen.

»Kommunalvalget kan blive det sidste valg, inden vi har udledt så meget CO2, at temperaturen vil stige med 1,5 grader, som er den grænse, vi med Parisaftalen har forpligtet os til at holde os indenfor, så det er nu, at vi skal handle«, siger han.

På hjemmesiden detsidsevalg.dk, hvor siden den 23. oktober har haft mulighed for at spørge deres lokale kandidater, om de vil arbejde for reel handling på klima- og naturområdet, så vælgerne kan se, hvem der rent faktisk har tænkt sig at skride til handling og vise grønt, lokalt lederskab. Siden den 23. oktober er kandidater blevet spurgt om klima flere end 20.000 gange gennem detsidstevalg.dk. 

Fire konkrete forslag

Når kandidaterne bliver spurgt, har de mulighed for at svare ja eller nej til at forpligte sig på at arbejde for fire tiltag i den kommende valgperiode, der fremmer den grønne dagsorden, og flere end 1.400 ud af landets cirka 9.000 kandidater har indtil videre svaret ja.

De fire konkrete forslag er:

• At kommunen vælger grønne løsninger ved at indregne en pris på minimum 850 kroner per ton udledt CO2 i kommunens indkøb, forsyning og byggeri.

• At kommunen giver plads til mere vild natur ved at beskytte de biologisk mest værdifulde arealer.

• At kommunen styrker demokratiet med grønne borgerting, som, støttet af eksperter, har reel indflydelse på kommunens klima- og naturpolitik.

• At kommunen sikrer nye grønne arbejdspladser og uddanner borgerne til de nye jobs.

FAKTA: Klimakoalitionen

Klimakoalitionen er et partipolitisk neutralt samarbejde mellem Klimabevægelsen, Mellemfolkeligt Samvirke, Verdens Skove, Den Grønne Studenterbevægelse, Klima- og Omstillingsrådet, Greenpeace, DOF BirdLife, Dansk Folkeoplysnings Samråd, Bedsteforældrenes Klimaaktion og We Do Democracy.