Svinebønder spinder guld på sygdomsudbrud i andre lande

Slagtede svin på Danish Crown. Foto: Claus Sjödin / www.claussjodin.com

Prisen på slagtesvin er historisk høj. Gunstige tider for danske svineproducenter skyldes ofte sygdomsudbrud i andre lande.

LANDBRUG – I løbet af 2019 og de første måneder af 2020 har svinepriserne været på himmelflugt. De stigende priser har også fået bytteforholdet mellem prisen på svin og prisen på foder til at vokse til et højt niveau historisk set. Men høje priser og et stærkt bytteforhold skyldes meget ofte sygdomsudbrud i andre lande.

Det fremgår det af nye tal fra Danmarks Statistik.

Rekord: 15,34 kr. per kilo

Svineproducenterne har i de seneste uger fået høje priser for deres slagtesvin. Således var landmændenes afregningspris inkl. forventet efterbetaling på et kg svinekød i maj 2020 steget til 14 kr. Det er 13 pct. højere end i maj måned 2019 og 37 pct. højere end gennemsnitsprisen siden januar 2000.

Afregningsprisen i maj ligger dog en smule under niveauet i februar-marts 2020. Her sneg afregningsprisen sig for første gang over 15 kr. og landede helt præcist på rekordhøje 15,34 kr. i gennemsnit.

»Trods faldet i afregningsprisen fra februar til maj ligger priserne i maj stadig på et meget højt niveau historisk set«, forklarer Henrik Bolding Pedersen, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

»De højere priser skyldes i høj grad udbruddet af afrikansk svinepest i Kina, som har fået udbuddet af svinekød til forbrugerne til at falde«, forklarer han.

Stærke bytteforhold skyldes ofte sygdomsudbrud

Siden begyndelsen af 2019 er bytteforholdet mellem svin og foder blevet mere og mere fordelagtigt for svineproducenterne. I maj 2019 var prisen på svin omtrent 6,9 gange højere end på svinefoder.

I maj i år var svin næsten otte gange mere værd end svinefoder, mens bytteforholdet i perioden 2000-2019 i gennemsnit har ligget på under syv.

Når bytteforholdet for svineproducenter stiger voldsomt, skyldes det meget ofte sygdomsudbrud blandt dyr uden for Danmark. Siden årtusindeskiftet er bytteforholdet for danske svineproducenter mindst fem gange steget voldsomt på et tidspunkt, hvor der samtidig var udbrudt sygdom andre steder i verden.

»Sammenfaldet er konsistent. Aktuelt har sygdomsudbrud af afrikansk svinepest spredt sig, men i tidligere år var der også sammenfald med godt bytteforhold for svin og udbrud af mund- og klovsyge, kogalskab i form af BSE og fugleinfluenza«, siger Henrik Bolding Pedersen.

Selvom afregningsprisen på svin de seneste måneder er faldet pga. udbruddet af covid-19, så kan fortjenesten pr. svin med det nuværende bytteforhold blive rekordhøj i 2020, vurderer han.

Svinepriser løber fra okse- og kyllingekød

De stigende svinepriser står i kontrast til prisudviklingen på både okse- og kyllingekød. Her har har prisen på begge dele ligget næsten fladt i hele 2019, mens den er steget voldsom på svin.

»Prisudviklingen for okse- og kyllingekød understreger, at de stigende svinepriser skyldes nogle særlige begivenheder relateret til svin, men med dyrt svinekød kan forventes en vis afsmittende effekt på okse- og kyllingekød«, siger Henrik Bolding Pedersen.

Den afrikanske svinepest har dog indtil videre ikke fået priserne på okse- og kyllingekød til at stige.