Holland vil udfase næsten hvert tredje dyr i landbruget

Holland vil reducere antallet af svin og kvæg i landbruget med 30 procent. Foto: Colourbox

LANDBRUG – Holland vil løse naturkrisen ved at skære drastisk i antallet af landbrugsdyr – Danmark bør gå samme vej, opfordrer Greenpeace.

Hollands regering har netop fremlagt en plan, som skal reducere landbrugets udledning af kvælstof. Det vil føre til 30 procent færre landbrugsdyr indenfor de næste 10 år, anslår Greenpeace.

Hollands intensive produktion af særligt kvæg og svin er hovedårsag til landets store problemer med kvælstofforurening, ligesom det danske landbrug – som en af verdens største producenter af kød per indbygger – også belaster beskyttede naturområder og havmiljøet voldsomt. 

»Det er fantastisk nyt, at Hollands regering nu sætter ind ved roden til landets naturkrise med et konkret mål om markant at sænke antallet af landbrugsdyr. Det er et vigtigt skridt for at beskytte naturen og miljøet, og det sender et vigtigt signal til politikere i resten af Europa om, at det er tid til at vise handlekraft og mod, hvis det skal lykkes at stoppe tabet af vilde dyre- og plantearter, inden det er for sent«, siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov i Greenpeace.

Kvotesystem i Holland

I Danmark har myndighederne ikke mulighed for at regulere bestanden af dyr, selv om vi har verdens højeste produktion af kød pr. indbygger og årligt producere 32 millioner svin.

Som det første land i verden har Holland indført et kvotesystem, der regulerer antallet af svin ved at udstede og inddrage tilladelser. Målet er at reducere den animalske produktion, der belaster både klima og natur.

I Danmark bør vi lade os inspirere af hollænderne, mener Greenpeace.

Danmark har præcis de samme problemer som Holland med naturområder – både på land og i vores fjorde og kystområder – der er ved at blive kvalt af kvælstofforurening fra en al for stor og intensiv produktion af kvæg og svin, påpeger Kristine Clement.

Sæt konkrete og ambitiøse mål

»Det er uomgængeligt, at vi bliver nødt til markant at sænke den enorme produktion af dyr for at sikre en sund natur og leve op til vores klimamål. Spørgsmålet er, hvor længe regeringen og Folketinget vil blive ved med at sidde på hænderne og lade naturkrisen eskalere«, siger hun.

»Jo længere Danmark venter med at følge Hollands eksempel og sætte konkrete og ambitiøse mål for at sænke af antallet af landbrugsdyr, jo større risiko er der for, at vi mister enestående natur og vilde arter for altid, og for at politikerne vil blive nødt til at lave grimme sidste øjebliks-løsninger, som vi så med minkene«.

»Landbrugserhvervet har fortjent, at også de danske politikere snart viser den nødvendige handlekraft, så vi kan sætte gang i omstillingen til fremtidens landbrug med mere økologi, plantebaseret mad til mennesker og langt mere plads til natur og skov«, understreger Kristine Clement.


FAKTA: Holland vil have færre dyr

Holland er det første EU-land til at udmelde et officielt mål for reduktion af landbrugsdyr. Målet inden for de næste 10 år er at sænke udledningen af kvælstof med 50 procent, hvilket vil betyde en reduktion af landbrugsdyr med 30 procent.

Den hollandske regering vil så vidt muligt nå målet ad frivillighedens vej, som man også tidligere har gjort gennem programmet Pig Farming Closure Scheme, men udelukker ikke, at der kan ske tvangsopkøb og ekspropriationer, hvis landmænd tæt på beskyttede naturområder ikke vil samarbejde. 

Pig Farming Closure Scheme har som mål at reducere Hollands svinebestand fra 12 til 10,5 mio dyr af hensyn til miljøet, biodiversiteten og klimaet.

Kilde: Greenpeace