Sprøjtegifte med PFAS er nu i grundvandet

Landbruget har et stort forbrug af PFAS-holdige gifte, der sprøjtes ud over store dele af Danmark. Vi har tilstrækkelig viden om, at disse sundhedsfarlige stoffer truer vores grundvand. Derfor finder jeg det ikke rimeligt, at der ikke skrides ind overfor forbruget af PFAS’ser i landbruget. Foto: Søren Wium-Andersen

At politikerne ikke har grebet ind her og nu overfor landbrugsindustrien er skammeligt og kan betyde, at danskerne om få år må til at købe rent vand i flasker, fordi et politisk flertal ikke ønsker at stoppe landbrugets forbrug af PFAS-pesticider.

Af Søren Wium-Andersen, biolog

Landbruget har et stort forbrug af PFAS-holdige gifte, der sprøjtes ud over store dele af Danmark. Vi har tilstrækkelig viden om, at disse sundhedsfarlige stoffer truer vores grundvand. Derfor finder jeg det ikke rimeligt, at der ikke skrides ind overfor forbruget af PFAS’ser i landbruget.

Miljøstyrelsen bør snarest muligt publicere en grænseværdi for hvor meget PFAS, der må være i drikkevandet, for ellers bliver der ikke analyseret for, om giften findes i for høje koncentrationer. Kommer der ikke en grænseværdi, må brugen af PFAS-sprøjtegifte i landbruget stoppes nu med en henvisning til forsigtighedsprincippet.

I mere end to år har politikerne nu vist, at grundvandet er forurenet med PFAS sprøjtemidler, der stammer fra landbrugets brug af sprøjtegifte. PFAS’ser er påvist i mere end 89% af 247 undersøgte grundvandsprøver i 2020. Politikerne er også vidende om, at den forventede grænseværdi, som Miljøstyrelsen ville fastsætte for indholdet af PFAS’ser i drikkevandsbekendtgørelsen, er overskredet i ikke mindre end 86% af de undersøgte prøver.

Ingen grænseværdi

Miljøstyrelsen stillede i februar 2021 landets kommuner i udsigt, at styrelsen forventede at melde grænseværdien ud for et af de giftige PFAS’sers nedbrydningsprodukter, TFA, der er fundet i grundvandet i marts2021. For først når, der foreligger en grænseværdi, kan politikerne og vandværkerne skrider ind mod en forurening. Men grænseværdien blev ikke meldt ud.

Hvilke politikerne, der har forhindret indførelsen af de varslede grænseværdier, er ikke oplyst, selvom kvalitetskriterierne for drikkevand er blevet ændret ikke mindre end 4 gange siden februar 2021. Det betyder, at der ikke er stillet krav om, at drikkevandet skal analyseres for TFA. Dette på trods af, at Miljøstyrelsen i 2021 oplyste, at ikke mindre end 22 pesticider, der er blevet anvendt i landbruget siden 1986, kan nedbrydes til TFA.

Styrelsen oplyser også, at landbrugets forbrug af PFAS-pesticider alene i perioden fra 1986 til 2018 lå på mindst 2.352 tons. Alene i 2022 lå forbruget af to af de godkendte stoffer på ikke mindre end 94 tons.

Politikerne sidder på hænderne

Selvom der spændes ben for at indføre grænseværdier for landbrugets forureningen af grundvandet, så er den samlede mængde af viden om PFAS’ser i landbruget så stor, at forureningen skal stoppes. Men hvad har politikerne gjort siden 2021 for at stoppe landbrugets forurening af grundvandet? De har siddet på hænderne og undladt at gribe ind!

Politikerne har dog via EU forelagt et indgreb overfor industrien ved at foreslå et stop for dens brug PFAS-kemikalier. Men landbrugsindustrien er undtaget i det foreliggende forslag. Så hvis der kommer et EU indgreb om nogle år, vil landbruget hverken blive inddraget eller berørt af det foreliggende forslag.

At politikerne ikke har grebet ind her og nu overfor landbrugsindustrien er skammeligt og kan betyde, at danskerne om få år må til at købe rent vand i flasker, fordi et politisk flertal ikke ønsker at stoppe landbrugets forbrug af PFAS-pesticider. I mens vil forgiftningen af grundvandet fortsætte med stigende koncentrationer af TFA og andre nedbrydningsprodukter fra landbrugets PFAS-holdige sprøjtemidler. Nu må der handles. Undlad at fortsætte med at trække processen i langdrag.