Økologisk salg tog et dyk i 2022

I 2022 faldt salget af økologiske fødevarer. Grafik: Danmarks Statistik / GreenUpdate.dk

Detailsalget af økologiske fødevarer i 2022 faldt 3 pct. og endte på 15,5 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Målt i mængde dykkede salget 9 pct.

I 2022 faldt salget af økologiske fødevarer til 15,5 mia. kr. Det svarer til et fald på 3 pct. i forhold til året før. Faldet sker på baggrund af en kraftig vækst frem til 2020. Målt i mængder er faldet større – 9 pct. – da kiloprisen steg på de fleste varer.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Detailsalget af alle økologiske fødevarer estimeres til 12 pct. af det samlede salg af fødevarer i 2022 mod 13 pct. i 2021.

Ikke overraskende

At der blev solgt mindre økologi i detailhandlen i 2022 kommer ikke bag på Kirsten Lund Jensen, økologichef i Landbrug & Fødevarer.

– Det er ikke overraskende, at vi har måtte konstatere et fald i økologisalget, da mange danske forbrugere i 2022 har haft et mindre rådighedsbeløb til fødevarer på grund af høj inflation og stigende energipriser, siger hun.

– Stigende forbrugertillid og faldende inflation gør, at vi i takt med at danskerne igen får flere penge mellem hænderne forventer, at økologisalget igen vil begynde at stige.

– Vi hører ligeledes fra flere detailkæder, at økologien og de økologiske værdier fortsat vægtes højt af forbrugerne, og det gør os fortrøstningsfulde når vi ser på fremtiden. Vi forventer derfor også, at vi allerede i 2023 vil se en mindre vækst i økologisalget, siger Kirsten Lund Jensen.

Den økologiske markedsandel i detailsalget er af Danmarks Statistik beregnet til 12 pct. Det er formentlig den højeste i EU i 2022, dog skarpt forfulgt af Østrig med 11,5 pct.

Salget af økologisk kød faldt kraftigt

Blandt de varer, hvor salget faldt mere end gennemsnittet, var svine- og kyllingekød. Salget af svinekød i kroner faldt 22 pct. fra 2021 til 2022 (26 pct. i mængde), og kyllingekød faldt 17 pct. (27 pct. i mængde). Salget af oksekød faldt 4 pct., dvs. tæt på faldet i alle økologiske varer, men mængden faldt dog 20 pct.

Stigende kilopriser kan have påvirket salget i negativ retning, hvis konventionelle varer vælges i stedet, eller hvis billigere økologiske varegrupper erstatter dyrere. Det kan være tilfældet for kød, som har højere kilopriser end de fleste øvrige varegrupper. Generelt faldt omsætningen af økologiske varer fra 2021 til 2022, men steg dog i enkelte varegrupper. Det gjaldt fx hvedebrød, som steg 29 pct. (13 pct. i mængde), og pasta som steg 18 pct. (3 pct. i mængde).

I gennemsnit steg kilopriserne på de økologiske varer 6 pct. fra 2021 til 2022. Generelt steg forbrugerpriserne i Danmark mere end normalt i 2022, ikke mindst på fødevarer og energi. En medvirkende årsag er stigende kornpriser, afledt af Ruslands invasion i Ukraine.

Okse- og kalvekød mest populært

Salget af økologisk kød udgjorde 1,1 mia. kr. i 2022, svarende til 7 pct. af det samlede salg. Heraf udgjorde okse- og kalvekød 335 mio. kr. fulgt af svinekød med 163 mio. kr. og kyllingekød med 135 mio. kr. Kødpålæg udgjorde samlet 253 mio. kr.

Blandt salget af mælk, ost og æg på 3,9 mia. kr. udgjorde mælk i alt 1,4 mia. kr., hvoraf hovedparten var mini- og skummetmælk. Salget af økologiske æg var på 781 mio. kr., ost 647 mio. kr. og syrnede produkter, fx yoghurt, 611 mio. kr.

Frugt og grønt er den største økologiske varegruppe

Den største økologiske varegruppe var frugt og grønt med en omsætning på 5,7 mia. kr. i 2022, svarende til 37 pct. af omsætningen for alle varer. Den næststørste gruppe var mælk, ost og æg med et salg på 3,9 mia. kr. Frem til 2016 var omsætningen af mælk, ost og æg større end frugt og grønt.

Grøntsager udgjorde med 3,7 mia. kr. to tredjedele af frugt- og grøntomsætningen og frugt de resterende 2,0 mia. kr. Bananer tegner sig alene for 619 mio. kr. og er den mest solgte vare inden for frugt og grønt med 4 pct. af det samlede detailsalg af økologiske varer.

I Danmark er det økologiske areal med gartneriafgrøder (primært frugt og grøntsager) vokset fra 13 pct. i 2012 til 32 pct. af det samlede areal af gartneriafgrøder i 2022.

Samtidig er importen af økologisk frugt og grønt steget fra 0,5 mia. kr. til 2,3 mia. kr. I tilgift til detailhandlen, er foodservice (storkøkkener mv.) en stor aftager af økologiske fødevarer.