Socialdemokratiet vil styrke økologi og regenerativt landbrug i nyt klimaudspil

Økologerne fodrer regnorme og mikroorganismer i jorden, som opbygger humusindhold og frigør næringsstoffer til planterne. Den britiske økolog Ian Robertson (th) forklarer sammen med en kollega den såkaldte Albrecht-analyse.

»I Danmark er vi førende inden for økologisk produktion, der er skånsomt for vores jord, natur og drikkevand. Det er ubetinget godt. Men skal vi have verdens mest fremsynede, miljøsikre og klimavenlige landbrug, må vi gå skridtet videre – og dyrke jorden regenerativt. Så vi kan styrke jordens nuværende tilstand. Og binde CO2 i jorden frem for at udlede den.«

»Over de seneste år er der spiret en ny bevægelse frem i Danmark – andelsgårde og lokale fællesskaber, der har det regenerative landbrug som udgangspunkt. Den bevægelse vil vi gerne støtte så godt, vi kan«, skriver Socialdemokratiet i et nyt klimaudspil for landbruget, som blev præsenteret søndag.

Klimapartnerskab for regenerativ landbrug

Partiet foreslår derfor at etablere et klimapartnerskab for regenerativt landbrug. Partnerskabet skal komme med anbefalinger til, hvordan man bedst kan understøtte mere regenerativt landbrug og fjerne de barrierer, der gør det svært at starte og drive genopbyggeligt landbrug i Danmark.

Ifølge udspillet skal det regenerative landbrug også tænkes ind i landbrugsuddannelsen, ligesom det er intentionen at bane vejen for et samarbejde med detailhandlen og sikre det fornødne landbrugsareal til formålet.

Økologi er en vigtig del af landbrugets grønne omstilling

Klimaudspillet peger også på økologi som en vigtig brik i landbrugets omstilling.

»Økologi er en vigtig brik i den grønne omstilling af landbruget. For når vi omlægger mere af landbruget til økologi, kan vi producere fødevarer med færre sprøjtemidler og udledninger per hektar. Med landbrugsaftalen satte vi gang i arbejdet med at udvikle en strategi for økologi, der kan understøtte en fordobling af det økologiske areal, efterspørgsel efter økologiske varer, forbrug og eksport«, skriver Socialdemokratiet i sit udspil.