Ida Auken kritiserer vismændene

En ny rapport ser på problemet med forurening ved affaldsbehandling, men glemmer helt problemerne med de knappe ressourcer. Foto: Colourbox

Vismændenes teoretiske antagelser skygger for de virkelige problemer, siger miljøministeren i en skarp kritik af en ny rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd.

Vi tærer voldsomt på klodens ressourcer og producerer affald i enorme mængder. Derfor skal vi lære at få mere ud af mindre og skære ned på overforbruget.

I en ny rapport sætter vismændene i Det Miljøøkonomiske Råd for første gang fokus på, hvor stor betydning vores håndtering af affald og forbrug af ressourcer har for samfundsøkonomien.

Desværre er vismændene ikke sluppet særligt heldigt fra opgaven. Det mener miljøminister Ida Auken, som kritiserer rapporten for holde sig på et alt for teoretisk plan i stedet for at tage fat på
de mange problemer, som ubønhørligt trænger sig på i de kommende årtier.

– Vismændenes teoretiske antagelser skygger for virkelige problemer. De antager, at alle varer kan erstattes af andre varer, hvis prisen bliver for høj, men sådan forholder virkeligheden sig ikke.
Der er for eksempel stadig ikke fundet alternativer til brugen af fosfor i fødevareproduktionen, og fosfor er en af de ressourcer, som vi ved, bliver en mangelvare i fremtiden, fastslår Ida Auken.

Bidrag til vigtig debat

Hun udtrykker dog også tilfredshed med, at vismændene omsider tager det vigtige tema om fremtidens ressourcer under behandling.

– Det glæder mig, at vismændene for første gang tager fat på spørgsmålet om affald og ressourcer. De fremhæver ligesom regeringen, at mangel på ressourcer i verden kan give stigende råvarepriser. Vi skal derfor blive endnu bedre til at udnytte ressourcerne i vores affald. Jeg ser rapporten som et bidrag til en vigtig debat om ressourcer i Danmark, som regeringen også selv sætter i højsædet med den kommende ressourcestrategi, siger miljøminister Ida Auken.

Både Forbrugerrådet og Det Økologiske Råd støtter Ida Auken i hendes kritik af rapporten.

– Den nye rapport anvender nogle snævre økonomiske betragtninger, som gør, at der tages for lidt hensyn til miljøet, mener Christian Ege, der sidder som fælles repræsentant for Det Økologiske Råd og Forbrugerrådet i Det Miljøøkonomiske Råd.

Stor tiltro til kvotesystemet

Han er også kritisk over for klima- og energiafsnittet i rapporten, fordi vismændene bag rapporten nærer overordentlig stor tillid til, at EU’s CO2-kvotesystem alene kan opfylde klimamålene. Rapporten anbefaler ikke andre virkemidler inden for kvotesektoren.

– Det er paradoksalt at have så stor tiltro til kvotesystemet netop nu, hvor det åbenlyst har spillet fallit, fordi der er alt for mange kvoter på markedet. Prisen er i bund, og dermed er der ikke tilstrækkelig tilskyndelse til at begrænse CO2-udslippet, siger Christian Ege.