Regeringen forhaler regulering af pesticider

Christiane Bjørg Nielsen fremsatte sammen med en borgergruppe forslaget om at forbyde brugen af pesticider i private haver og på offentlige arealer i juni 2019. I går blev forslaget forkastet af et flertal i Folketinget.

Socialdemokratiet har flere gange tilkendegivet, at man deler ambitionen om et forbud mod sprøjtegift i private haver. Så er det bare svært at forstå, hvorfor man så ikke bare vedtager borgerforslaget med eventuelle tilpasninger.

K O M M E N T A R
Af Christiane Bjørg Nielsen, skuespiller og borgerforslagsstiller

Socialdemokratiet forkastede i går borgerforslaget om et øjeblikkeligt stop for brug af Roundup og pesticider i private haver og på offentlige fællesarealer, selvom regeringens støttepartier bakker op.

Til gengæld vil S selv komme med et nyt udspil. Ærgerligt. Og der er noget, vi ikke forstår.

S har jo gang på gang i forløbet tilkendegivet, at de deler ambitionen om et forbud mod brug af sprøjtemidler på offentlige og private arealer, så det er svært at forstå, hvorfor de så ikke bare vedtager borgerforslaget med eventuelle tilpasninger i forhold til eksempelvis Banedanmark, der kan have særlige sikkerhedsgrunde til at ville sprøjte. Vi havde jo alligevel ikke regnet med at vores forslag ville gå igennem uden modifikationer.

Det her konkrete forslag er jo rettet imod private og kommunerne, så det burde være et forholdsvist nemt greb.

Alt andet ville stride mod sund fornuft

Men forslaget strider ifølge regeringen åbenbart imod EU-retten. Vi mener ellers at have forstået, at såfremt der er en god grund og et stort fagligt grundlag for at lave en særregel for et land, så kan det godt lade sig gøre. Andet ville da også stride mod al sund fornuft.  Og den gode grund er sandelig tilstede. Her i landet drikker vi nemlig, i modsætning til mange andre steder, vores grundvand efter en minimal behandling. 

Og det store faglige grundlag er der også, for helt nye screeninger af vores grundvand har vist, at forekomsten af pesticider og deres hjælpestoffer, herunder godkendte sprøjtemidler, er stadig stigende. Og det er alarmerende.

Frankrig kan regulere, hvorfor kan Danmark så ikke?

Desuden har det fremgået af medierne, at et land som Frankrig har lavet en regulering, der minder meget om vores borgerforslag. Hvordan hænger det sammen med argumentationen? 

Men vi forslagsstillere har ikke forud for Folketingets endelige behandling af forslaget fået mulighed for at se den konkrete dokumentation for disse argumenter ang. EU

Og hvis der er noget om snakken, hvorfor udfordrer regeringen så ikke lovgivningen? 

For man kan spørge, hvilket nyt forslag kan de så selv komme med, hvis EU retten strider mod et forslag som vores?

Vi kan godt frygte, at det bliver en meget stækket version af vores udspil, og at man så stadig kan købe de kemiske sprøjtemidler i butikkerne »af hensyn til varernes frie bevægelighed«.

Det er ikke for sjov, at over 50.000 borgere har skrevet under

Det er ikke for sjov, at over 50.000 borgere har underskrevet det her borgerforslag. Flere og flere mennesker er bekymrede for den tiltagende forurening med pesticider, og regeringens egne støttepartier er af samme opfattelse.

Et er sikkert, at der lige nu bliver registreret pesticidrester i vores grundvand i et hidtil ukendt omfang. At vi med nye screeninger af stadig flere stoffer i kombination med alarmerende fund af pesticider og deres nedbrydningsprodukter i nydannet grundvand  nærmer os en situation, hvor det kan være meget svært at finde grundvand rent nok til at anvende til drikkevand. 

Den aktuelle Covidkrise bør have lært os, at vi skal handle, inden katastrofen rammer. At vi skal se fremad og ud over egen næsetip. Så vi håber, sagen ikke bliver trukket i langdrag, men at der kommer et nyt stærkt udspil fra regeringen meget snart.

Christiane Bjørg Nielsen skriver på vegne af borgergruppen bag borgerforslaget.