På nedtur: Fakta og tal om mink-industrien i Danmark

Mink i bur. Foto: Dyrenes Beskyttelse.

Minkindustrien i Danmark er på nedtur. Branchen har faldende omsætning, færre beskæftigede og færre bedrifter i dag end for fem år siden.

MINK – I 2019 var der knap 800 minkfarme i Danmark. Værdien af produktionen var godt 2,5 mia. kr., som blev til på baggrund af 2,5 mio. voksne mink, der hver især gav 5-6 hvalpe, der blev til skind. 

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. 

»Pelsdyrbranchen er en branche, der er presset i en prismæssig lavkonjunktur«, siger Henrik Bolding Pedersen, der er chefkonsulent i Danmarks Statistik. 

»Historisk har der været store udsving i konjunkturerne for minkbranchen. Efter finanskrisen havde sektoren en gylden periode fra 2010-15, hvor afkastet var klart det bedste inden for landbruget. I 2012 nåede værdien af produktionen næsten 10 mia. kr., hvilket fx var ca. tre gange værdien af dansk fiskeri, men de senere år er det gået nedad til en produktionsværdi på 2,5 mia. kr. Det skyldes ubalance mellem udbud og efterspørgslen, der især kommer fra pelshuse i Kina«, siger Henrik Bolding Pedersen. 

Kilde: Danmarks Statistik

Underskud på 700.000 kr.

I 2019 havde pelsdyrbedrifter et underskud på 0,7 mio. kr. pr. bedrift i gennemsnit. Det er et fald siden 2013, hvor bedrifterne i gennemsnit havde et overskud på ca. 3,3 mio. kr. 

Samtidig er der kommet færre bedrifter, da der i 2019 var 792 bedrifter sammenlignet med 1.169 i 2013.  

Antallet af mink har i en  periode været stigende, men er faldet de seneste år. 
I 2019 var der 2,5 mio. mink avlsdyr i Danmark, mens tallet var helt oppe på 3,4 mio. i både 2015, 2017 og 2018. 

Produktionen af skind er som følge af reduktionen i avlsdyr faldet til 12,5 mio. skind i 2019 og forventes også betydeligt reduceret i 2020, forklarer Henrik Bolding Pedersen. 

Antallet af mink er ifølge Danmarks Statistik faldet til 2,5 mio. dyr. i 2019

Flest beskæftigede i Jylland

Der er flest beskæftigede på minkfarme i Jylland sammenlignet med resten af landet. Det viser landbrugs- og gartneritællingen for 2018. 

Man skal dog være opmærksom på, at tallene fra landbrugs- og gartneritællingen viser faktiske antal personer beskæftigede – ikke omregnet til heltidsbeskæftigede. Derfor er der en vis forskel sammenlignet med tidligere viste tal, som er opgjort omregnet i heltidsbeskæftigede.

I 2010 var der i alt 3.217 beskæftigede i på minkbedrifter, mens det samme var tilfældet for 3.942 i 2018. Såvel i  2010 og 2018 var der flest beskæftigede i Jylland (2.927 i 2010 og 3.529 i 2018), hvor der også var flest medarbejdende ægtefæller (460 i 2010 og 424 i 2018). 

Antallet af beskæftigede er faldet til 2.600 i 2019.

Faldende eksport

I 2019 eksporterede Danmark minkskind for 4,9 mia. kr. Det er et fald på 63 pct. siden 2013, hvor værdien af eksporten var 12,8 mia. kr. Samtidig var importen af skind på 1,9 mia. kr. i 2019, hvilket er et fald siden 2013, hvor værdien var 2,4 mia. kr. 

»Vi både importerer og eksporterer skind for et mindre beløb i dag end i tiden lige efter finanskrisen. Fordi der er svingende priser på minkskind er det dog en god ide også at kigge på det faktiske antal skind, der er blevet eksporteret, hvis man vil se det fulde billede«, siger Søren Rich, specialkonsulent i Danmarks Statistik. 

I 2019 eksporterede vi 24,5 mio. skind, mens vi importerede 9,5 mio. skind. 

»Danmark importerer pelsskind, som bliver solgt på auktioner her i landet. Det er altså ikke nødvendigvis pelsskind, der bliver brugt af danskerne, men derimod pelsskind, der bliver solgt videre til for eksempel de asiatiske markeder, hvilket også indgår i eksporttallene«, siger Søren Rich.

I 2019 eksporterede industrien 24,5 mio. skind og importerede 9,5 mio. skind.