Organisationer går sammen i nyt center for økologisk innovation

Den økologiske innovation skal styrkes, hvis omstillingen til et mere klimavenligt og harmonisk landbrug skal lykkes. Foto: Colourbox

Nyt innovationscenter skal tænke nyt og udvikle det økologiske landbrug. Centret skal fastholde Danmarks position som verdens førende, siger minister.

ØKOLOGI – Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer går sammen om at opbygge et nyt Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Centeret skal styrke økologien yderligere, så Danmark kan fastholde og udbygge den økologiske førerposition. siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Med etableringen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedlægges SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling, der rådgiver de økologiske landmænd.

»Vores ambition er at fordoble det økologiske areal inden 2030. Det har Danmark gjort før, og vi skal gøre det igen. Men vi skal også fastholde vores position som verdens førende økologi-nation og imødekomme forbrugerkrav til blandt andet miljø og klima. Med innovationscentret styrker vi bæredygtigheden og konkurrenceevnen samtidig med, at vi har fokus på reducere klimaaftrykket i den danske, økologiske produktion. Det er super godt«, siger Rasmus Prehn.

Pengene er afsat på finansloven for 2021, og der afsættes i alt 40 mio. kr. til projektet over en fireårig periode. Der afsættes derudover 20 mio. kr. årligt til Fonden for Økologisk Landbrug. Bag Finansloven for 2021 står regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Skal udvikle klimaløsninger

I centeret vil der blandt andet blive drevet forskning, lavet forsøg samt indsamlet og formidlet viden om økologi. Centeret skal også stå i spidsen for klimaløsninger til landbruget, der skal sikre, at økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk og blive klimaneutralt i 2050.

Centeret bliver ejet af Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. De to organisationer har hidtil haft hver deres afdeling for økologisk landbrugsinnovation. Men forventningen er, at økologien styrkes yderligere, hvis kræfterne og kompetencerne puljes.

»Med det nye kraftcenter skaber vi et udviklingscenter for økologiske landbrug, der inspirerer til nytænkning og er kendetegnet ved en holistisk og tværfaglig tilgang, der udfordrer og skaber synlig værdi for de økologiske landmænd og baner vejen for, at Danmark er førende indenfor økologisk innovation«, siger Hans Erik Jørgensen, formand for Økologi-sektionen i Landbrug & Fødevarer.

Kan styrke økologien

Ejnar Schultz, der er direktør for Seges i Landbrug & Fødevarer er store forventninger til samarbejdet.

»I Danmark er vi meget stærke inden for økologisk landbrugs- og fødevareproduktion. Det er en unik position, som vi ønsker at bevare og udbygge. Det gør vi gennem faglig udvikling til det praktiske landbrug. Det fælles skridt, vi tager her, vil komme både de danske økologiske landmænd og den fortsatte udvikling af økologien til gode«, siger han.

Næstformand i Økologisk Landsforening, Sten Dissing, supplerer:

»Med dette fælles skridt styrker vi økologien og sikrer den økologiske landmands muligheder for at udvikle sin produktion og skabe vækst i fremtiden, ligesom vi sikrer, at økologiske landmænd fortsat er klædt på til at gå forrest i forhold til hele bæredygtighedsdagsordenen«, siger han.

Centret starter 1. juli 2021 og får base i Agro Food Park i udkanten af Aarhus.

Zenia Stampe: Økologi kan levere den grønne omstilling

Zenia Stampe, landbrugsordfører for Radikale Venstre er glad for, at økologien får flere kræfter.

»Økologien spiller en central rolle i den grønne omstilling af vores landbrug og fødevaresystem. Den grønne omstilling indebærer mere natur, færre sprøjtemidler, bedre dyrevelfærd og en ændret balance mellem planter og dyr. Det tror vi alt sammen, at økologien kan levere på, og derfor er vi glade for at give økologien endnu flere udviklingskræfter med et helt nyt innovationscenter«, siger hun.

»Vores fødevareproduktion er drivende i den biodiversitetskrise, vi står midt i, og derfor har vi mere end nogensinde brug for at styrke innovationen i fødevarebranchen – også på det økologiske område. Jeg håber og tror på, at et økologisk innovationscenter kan bidrage til det«, siger Carl Valentin, fødevareordfører for SF.

Også Søren Egge Rasmussen, landbrugsordfører for Enhedslisten, har store forventninger.

»Jeg har store forventninger til at økologien udvikles endnu bedre, når kræfter fra Økologisk Landsforening og SEGES samles i et nyt Innovationscenter i Aarhus. De økologiske landbrug har brug for andre løsninger end de konventionelle landbrug. Enhedslisten ser frem til, at ny viden og udvikling kan sikre endnu bedre dyrevelfærd, tekniske løsninger som lugerobotter m.m. og plantesorter som er bedst egnede til økologisk drift«, siger Søren Egge.

Hjerteblod for Alternativet

Et økologisk innovationscenter er »hjerteblod for Alternativet«, siger Franciska Rosenkilde, Landbrug- og fødevareordfører for Alternativet.

»Alternativet vil have et 100% økologisk landbrug, og det kræver stærk innovation og nye tanker. Derfor er vi superglade for, at kræfterne indenfor økologisk landbrug samles og styrkes, så Danmark også i fremtiden vil være foregangsland, når det gælder økologisk landbrugsproduktion«, lyder det fra den grønne partileder.

Anders Kronborg, landbrugsordfører for Socialdemokratiet lægger vægt på, at centret kan være med til at fastholde Danmarks førerposition på økologi.

»Sådan skal det også være i fremtiden. Derfor er jeg som Socialdemokratisk ordfører glad for, at vi nu får et nyt fælles økologisk innovationscenter. Ved at samle den store viden og styrker hos Seges og Økologisk Landsforening kan vi løfte den danske indsats på økologi-området og sikre fortsat udvikling af dansk økologi. Det vil være til gavn for både natur, miljø og klima, siger han.

FAKTA om Innovationscenter for Økologisk Landbrug

  • Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer bliver ejere.
  • Centeret samler de økologifaglige udviklingskompetencer på alle landbrugsfaglige områder.
  • Med etableringen af Innovationscenter for Økologisk Landbrug nedlægges SEGES Økologi Innovation og Økologisk Landsforenings landbrugsafdeling.
  • Den primære kontakt til og rådgivning af landmanden vil fortsat ske via den lokale økologirådgivning.
    Kilde: Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri.