Oprensning af Høfde 42-forurening på vej i nyt EU-udbud

• I december 2020 besluttede partierne bag Finansloven 2021 at afsætte 630 mio. kroner over fem år til den første fase af en oprensning af generationsforureninger i Danmark. I denne fase skal der bl.a. renses op på Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund på Harboøre Tange. Pressefoto: Region Midtjylland

Kemikaliedepotet, som er gravet ned i sandet på Harboøre Tange skal fjernes med opvarmning, og så er den tidligere økonomiske ramme lempet. To væsentlige ændringer i det kommende genudbud, som politikerne i Region Midtjylland nu har vedtaget.

I efteråret blev udbuddet af en af Danmarks største og mest komplekse oprensningsopgaver nogensinde ellers annulleret. Inflation og høje energi- og råstofpriser sprængte dengang den økonomiske ramme på 375 mio. kroner til Høfde 42-oprensningen.

Men i et nyt udbud er den økonomiske ramme ikke mejslet i sten på forhånd, og samtidig er Region Midtjylland klar til at tage den økonomiske risiko i forhold til de udsving, der kan være i energi-prisudviklingen, væk fra virksomhederne.

– Vi vil have Høfde 42-oprensning i gang, og nu er vi et skridt tættere på. De rammer, vi har besluttet, gør det realistisk både økonomisk og teknologisk for virksomheder at leve op til kravene og løse opgaven, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Finansiering skal afklares

Regionsrådsformanden er godt klar over, at ingen endnu har afsat flere penge til Høfde 42-oprensningen. Men han forventer, at der kommer en afklaring, inden regionen skal indgå kontrakt med den vindende entreprenør inden udgangen af 2023.

– Folketinget har jo afsat penge, fordi vi skal de store forureninger til livs, og generationsforureningerne er også nævnt i det nye regeringsgrundlag. Så jeg er sikker på, at vi sammen med Danske Regioner og miljøministeren nok skal finde en løsning, så vi kan håndtere prisstigningerne og de usikkerheder, der vil være i prisudviklingen, som verden ser ud nu, siger Anders Kühnau.

Opvarmning skal fjerne forurening

Ikke kun økonomisk, men også metodisk er der ændringer i forhold til sidste års udbud af oprensningen af det tidligere kemikaliedepot, der gemmer på mere en 100 tons giftige pesticider og kviksølv.

Regionen vil kræve, at der skal bruges en metode, hvor forureningen fjernes med opvarmning – også kaldet »termisk oprensning«.

– Det kan måske virke paradoksalt, at vi ønsker, der skal bruges en metode, der er meget energikrævende i et tid med høje energipriser. Men vi kan og vil ikke gå på kompromis med kvaliteten af oprensningen, for der må ikke være noget forurening tilbage, der kan udgøre en risiko for mennesker og miljø. Termisk oprensning er en almindelig kendt teknologi, og den var effektiv, også da den blev testet på forurenet jord fra Høfde 42-depotet, siger Bent Graversen (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling.

I udbuddet bliver der krav om, at jorden skal renses enten på stedet eller lige bag klitterne ved Høfde 42. Det betyder, at den kan renses, hvor den ligger. Eller at den graves op og behandles helt tæt på stranden, så den rensede jord let kan lægges tilbage.

Region Midtjylland ønsker en så bæredygtig oprensning som muligt og dermed også, at der ikke skal fragtes store mængder voldsomt forurenet jord over store afstande med de risici det indebærer for klima og miljø. Ved det første udbud sidste år var tre virksomheder klar til at byde på opgaven. Med et krav om opvarmning som metode kan der være endnu flere, der ønsker at byde. Regionen forventer at kunne prækvalificere 3-5 virksomheder inden sommerferien.