Nyt afgiftssystem kan få flere grønne biler på vejene

Afgiftssystemet er dybt forældet og er med til at blokere for de mest grønne biler. Et nyt afgiftssystem, der er baseret på bilens tekniske egenskaber, vil gøre det mere attraktivt at køre i biler med en lavere CO2-udledning. PR-foto

De Danske Bilimportører fremlægger i dag et katalog med ni forslag til, hvordan man kan fremme den grønne omstilling blandt personbiler i Danmark.

TRANSPORT – Den danske transportsektor står for næsten 20 pct. af CO2-udledningen i Danmark og er derfor en afgørende for, at Danmark kan gennemføre den grønne omstilling og reducere klimaforureningen med 70 procent i 2030. 

I dag har De Danske Bilimportører fremlagt et katalog, som indeholder ni konkrete forslag til, hvordan man kan indføre en ny grøn og tidssvarende registreringsafgift, der kan være med til at skubbe i den rigtige retning i stedet for som nu at bremse udviklingen.

Dybt forældet afgiftssystem fra 1925

Det nuværende afgiftssystem er er dybt forældet med rødder helt tilbage til 1925. Den stammer fra en tid, hvor vi bekymrede os mere om valutareserven og betalingsbalancen end klima, miljø og trafiksikkerhed, hedder det i kataloget.

I dag beskattes biler ud fra deres købspris, og det betyder, at biler med den nyeste teknologi er dyrere end biler, der forurener mere og er mindre sikre.

Et nyt afgiftssystem, der er baseret på bilens tekniske egenskaber, vil gøre det mere attraktivt at køre i biler med en lavere CO2-udledning, pointerer De Danske Bilimportører.

Et tidssvarende afgiftssystem baseret på tekniske afgifter anvendes allerede i flere europæiske lande. Norge var et af de første lande og indførte allerede i 1996 en registreringsafgift baseret på tekniske kriterier og i 2007 blev bilens CO2-udledning tilføjet som et af kriterierne.

Også Holland har udfaset den værdibaserede afgift, som er blevet afløst af en registreringsafgift, som belønner biler med ingen eller lav CO2-udledning.

Registreringsafgiften blokerer

»Det er en gevinst for samfundet hver gang en ældre bil udskiftes med en ny bil, fordi nyere biler som udgangspunkt forurener mindre og er mere sikre end ældre biler. Derfor er den grundlæggende tanke bag de ni forslag at gøre nyere biler og nul- og lavemissionsbiler mere attraktive for danskerne«, siger Mads Rørvig, adm. direktør i De Danske Bilimportører.  

»Den største udfordring for den grønne omstilling af bilparken handler om registreringsafgiften, der i højere grad bør understøtte udvikling af miljøvenlige biler end det er tilfældet i dag«, siger han.  

Kataloget med de ni initiativer fra De Danske Bilimportører kommer i forbindelse med Eldrup-kommissionens og Folketingets arbejde med at sikre den grønne omstilling af transportområdet. Eldrup-kommissionen fremlægger snart sine forslag til regeringen, og branchen regner med, at Folketinget herefter vil forhandle konkrete forslag.

Link: Kataloget fra De Danske Bilimportører kan findes her. 


Fordele ved ny teknisk afgiftsmodel

  • Større incitament til at vælge grønne biler
  • Mere sikre biler i trafikken
  • Færre administrative omkostninger
  • Mindre mulighed for snyd
  • Sikrer gennemsigtighed i afgiftssystemet.

Kilde: De Danske Bilimportører