Nordsjælland fælder 12.000 kubikmeter træ i urørt skov

Billedet viser en lille stak træ i Gribskov, der skal flises. Selv de store stammer flises og bliver ikke ikke anvendt som gavntræ? Foto: Søren Wium-Andersen

I løbet af blot 11 måneder blev der fældet i alt 85.700 kubikmeter træ i nordsjællandske skove.12.000 kubikmeter af træet blev fældet i den del af skoven, der er udlagt som urørt skov.


KOMMENTAR
Søren Wium-Andersen, biolog

Der har været en række kritiske indlæg i dette medie om træfældningerne i statens skove. At de har været omfattende bekræftes i et svar til Folketinget. Det viser, at statens skove i Nordsjælland blev en suveræn dansk mester i skovfældninger.

I løbet af blot 11 måneder fældede distriktet i alt 85.700 m3 eller 6.000m3 mere end nummer 2 på den liste, der blev præsenteret for Folketinget. 12.000m3 af træet blev fældet i den del af skoven, der er udlagt som urørt skov.

Hvad svaret til Folketinget ikke afslører er, hvor mange af de 85.700 kubikmeter der gik direkte op i røg i de lokale flisværker til skade vores klima. For selv om skovdyrkningen i Nordsjælland er bæredygtig, så er afbrændingen i flisværkerne det ikke. Det er baggrunden for, at Klimarådet gentagne gangen har efterlyst en retvisende kulstofmodel for flis.

Enorme stakke ligger til flisning

Når jeg ser de enorme stakke af træ, der har ligget til flisning i skovene her i området, undrer det mig, at staten dyrker træer i årtier for at lade træet ende i et flisværk for, at borgere kan spare lidt penge på varmeregningen. Besparelsen resulterer i, at CO2 mængden stiger til skade for klimaet, og at skovens biodiversitet bliver forringet.

Jeg ser frem til, at det bliver oplyst hvor meget af hugsten, der gik op i røg, og hvad der blev udnyttet til tømmer, herunder hvor meget tømmer, der blev eksporteret til Kina samtidigt med, at biodiversiteten i statens skove af styrelsen selv bliver betegnet som ringe.

Hvor meget tjener staten på de voldsomme indgreb?

Hvorfor kan det ikke oplyses, hvor meget staten tjener på de voldsomme indgreb i vore skove, og på at sende træ til det umættelige kinesiske marked? Hvorfor må vi ikke få oplyst, hvad staten tjener på at forringe biodiversiteten gennem sin ubegribeligt hårde hugst af gamle træer?

Endelig ser jeg frem til, at politikerne stiller spørgsmål om flisens manglende bæredygtighed rent energimæssigt? Det vil sikkert overbevise dem om, at Nordsjællands skove skal fredes for al hugst.