Nordiske lande vil have nye klimavenlige kostråd

Næsten hver 3. af de adspurgte under 30 år har svaret, at de vil spise mindre kød i fremtiden, mens det kun er knap hver 7. i aldersgruppen 40-49, der er villige til at ofre kødet for klimaets skyld. Foto: Nordisk Råd

300 deltagere deltager i dag i et fælles nordisk webinar om kost og bæredygtighed i forbindelse med arbejdet med at opdatere de nordiske næringsstofanbefalinger.

MAD – I denne uge mødes aktører fra Norden og resten af verden virtuelt for at drøfte, hvordan bæredygtighed skal integreres i de kommende nordiske næringsstofanbefalinger 2022 (NNR). På webinaret deltager akademikere, ngo’er, internationale eksperter og repræsentanter fra fødevareindustrien.

Nordisk Ministerråd har anmodet om, at kostens bæredygtigheds-aspekt skal inkorporeres i de kommende næringsstofanbefalinger, og i nogle af de nordiske lande har man allerede taget hul på opgaven. Det gælder blandt andet Danmark, hvor debatten om kød og plantebaseret mad især har fyldt meget i debatten.

I den seneste udgave af næringsstofanbefalingerne fra 2012 var der et enkelt kapitel om emnet, men i den nye udgave af de nordiske næringsstofanbefalinger vil bæredygtighed være fuldt integreret i de fødevarebaserede kostråd, oplyser Nordisk Råd.

For at komme godt fra start med at integrere bæredygtighed i de nye næringsstofanbefalinger afholder den såkaldte »NNE2022-komitéen« derfor et heldagswebinar.

En udfordrende opgave

De nordiske næringsstofanbefalinger udgør det videnskabelige grundlag for de nationale næringsstofanbefalinger og fødevarebaserede kostråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

»Den nye udgave, som bliver publiceret i 2022, integrerer bæredygtighed i de fødevarebaserede kostråd. Det er en udfordrende opgave«, siger professor Rune Blomhoff, som står i spidsen for den arbejdsgruppe, der er ansvarlig for at udarbejde anbefalingerne.

»Vores mål er at integrere bæredygtighed fuldstændig på en transparent og åben måde baseret på konsensus fra den bedste videnskabelige evidens, vi har adgang til. De nye nordiske næringsstofanbefalinger bliver en køreplan, som i høj grad kommer til at påvirke fødevaresystemerne i Norden og Baltikum«, siger Blomhoff.

Metodologien bag integrationen af bæredygtighed i de fødevarebaserede kostråd vil blive drøftet på det internationale webinar.

Per F. I. Pharo fra den norske regerings internationale klima- og skovinitativ (NICFI), Nicole Darmon fra det franske nationale institut for landbrugsforskning (INRAE) og Kerry Brown fra London School of Hygiene & Tropical Medicine er blot nogle få af de internationale talere, der deler ud af deres erfaringer og ekspertise på webinaret.