Nøje overvågning skal forhindre spredning af Covid-19 fra minkfarme

Nu er der konstateret corona-virus på i alt 175 minkfarme. Grafik: Pixabay

En række nye påbud til minkfarme betyder, at smittede minkbesætninger fremover ikke skal aflives. Alle minkavlere skal sende prøver fra deres besætning til analyse for forekomst af COVID-19.

COVID-19 – Samtlige minkfarme i hele Danmark skal testes, så eventuel smitte med COVID-19 hurtigt bliver fundet. Det oplyser fødevareminister Mogens Jensen, som 7 juli præsenterede en ny strategi, der skal forhindre den farlige virus i at brede sig.

Strategien indeholder en række forebyggende tiltag, blandt andet påbud om brug af værnemidler i besætningerne og retningslinjer om hygiejne for alle, der kommer på minkfarme.

De nye forbyggende tiltag betyder, at smittede minkbesætninger ikke fremover vil blive aflivet. Den nye praksis vil dog først blive indført, når en ny bekendtgørelse og påbuddene er trådt i kraft. Dette forventes at ske i løbet af juli måned.

– Det er vores vurdering, at vi med de forebyggende indsatser kan holde smitte med COVID-19 i minkbesætninger på et minimum. Med den viden vi har og med de nye tiltag, vurderer regeringen, at det er forsvarligt, at lade COVID-19-smittede minkbesætninger leve fremover, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Hvis en besætning bliver smittet med COVID-19, vil minkfarmen blive pålagt en række tiltag, der skal hindre smittespredning. Bl.a. vil Fødevarestyrelsen gå farmen igennem med en tættekam for at minimere risikoen for, at der kan slippe mink ud – og minkejeren vil løbende skulle foretage optællinger for at dokumentere, at ingen mink er løbet væk.

Formentligt lokalt udbrud i Nordjylland

Der er tidligere fundet COVID-19 i tre nordjyske minkbesætninger, og ud fra et forsigtighedsprincip, er disse tre besætninger blevet aflivet.

Sideløbende har Fødevarestyrelsen udført en screening med stikprøveundersøgelse af 10 procent af de danske minkfarme, i alt 125 besætninger. Ingen af de 125 undersøgte minkbesætninger var smittede med COVID-19.

– Screeningen giver os en viden om, at COVID-19 ikke er udbredt i de danske minkfarme. Vi vil dog fortsat overvåge situationen og udføre tests, så at vi har et klart overblik over situationen og hurtigt vil kunne reagere, hvis uheldet er ude, siger Mogens Jensen.

Overvågningen gennemføres ved, at alle danske minkavlere på skift, over en periode på tre uger, skal sende prøver fra deres besætning til analyse for forekomst af COVID-19. I første omgang gennemføres der to runder af overvågningen.

De tre besætninger, der tidligere blev smittet, ligger alle i Nordjylland, og det tyder ifølge myndighederne på, at der har været tale om et lokalt udbrud.