Kraftigste iltsvind i 20 år kvæler livet i danske farvande

Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav er ramt af kraftigt ildtsvind. Foto: Colourbox

Iltsvindet i september i år er blandt de mest kritiske, som er registreret i danske farvande siden årtusindskiftet. Flere områder er så hårdt ramte, at bunddyrene dør, og giftigt svovlbrinte frigives fra havbunden.

ILTSVIND – Det samlede areal med iltsvind i de indre danske farvande var i september over 30 % større end måneden før, og omkring to en halv gang større end forskerne målte på samme tidspunkt sidste år. Det gør det aktuelle iltsvind til et af de mest udbredte i de sidste 20 år.

Det viser årets anden rapportering af iltsvind fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, som i et nyt notat giver et overblik over iltsvind i de indre danske farvande.

Ifølge notatet var iltforholdene i september især forværret i Aarhus Bugt, det nordlige Bælthav, Lillebælt og de sydøstjyske fjorde, Storebælt, Smålandsfarvandet og det sydlige Kattegat.

De hårdest ramte områder var Mariager Fjord, det sydlige Lillebælt og tilhørende sydøstjyske fjorde samt Det Sydfynske Øhav. I flere af de værst ramte områder, herunder især det sydlige Lillebælt, Aabenraa Fjord og Flensborg Fjord var en stor del af arealet påvirket af kraftigt iltsvind.

Iltforholdene i rapporteringsperioden var kritisk for bundlevende dyr, planter og fisk i en del områder.  Ved moderat iltsvind (2-4 mg l-1) søger mange fisk og mere mobile bunddyr væk fra de ramte områder, og under længere perioder med kraftigt iltsvind (< 2 mg l-1) begynder bunddyrene at dø, fremgår det af rapporten.

Eksternt link til notat