Jeg er rystet over, hvor meget landbrug må svine og støje

Danmark er verdens største producent af kød pr. indbygger. Årligt produceres 32 millioner slagtesvin. Produktionen foregår i store svinefabrikker, der ligger i det åbne land. Foto: Colourbox

Som miljøsagsbehandler er jeg blevet rystet over, hvor meget landbrug må støje og svine i forhold til de industrivirksomheder, jeg har miljøreguleret. Vores egen virksomhed ville blive lukket øjeblikkeligt, hvis vi have forurenet på tilsvarende måde, skriver Susanne Gam. Artiklen herunder er en let bearbejdet udgave af en henvendelse til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

K O M M E N T A R
Af Susanne Gam

Til medlemmerne af Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg

Jeg tillader mig at komme med et indlæg til debatten fra en helt almindelig familie, som pt. stå midt i den problematik I netop diskuterer, nemlig kommunernes manglende muligheder for at kunne sige nej til udvidelse fa et husdyrbrug til et kæmpe fx svinebrug, herunder hvorvidt miljøreguleringen af husdyrbrug er på et lavere niveau end de miljøkrav som industrivirksomheder i Danmark skal efterleve.

Vi er en lille familie, der gennem mange år har boet i et dejligt parcelhus i Nordsjælland. For godt 10 år siden købte vi en konkurstruet virksomhed i en vestjysk kommune og kæmpede i mange år for at få virksomheden til at overleve.  Det er endelig lykkedes, og vi har dermed reddet omkring 55-60 arbejdspladser.

Hvis vi skulle flytte tæt på virksomheden, ville vi gerne have muligheder for at have vores heste hjemme, og der skulle være muligheder for at komme direkte ud i noget dejligt natur. Efter otte år fandt vi endelig en lille ejendom med 2,5 hektar, helt op til Klosterheden ved Lemvig. Der ligger et stort grisebrug ca. 400 m fra ejendommen til den ene side og en kæmpe økologisk kvægproduktion til den anden side, men det, troede vi ikke, ville blive noget problem(!)

Jeg har håndhævet miljølovgivningen i forhold til industrivirksomheder i mange år.  Det har altid været fremme i medierne, at landbruget sviner, men det er jo altid blevet talt ned af diverse landbrugsorganisationer og enkelte partier. Og jeg har tænkt, så slemt kunne det da ikke værre i et land med en stram miljølovgivning. 

Mange af vores bekendte, især dem der kendte til området, har frarådet os og sagde: Nej, det skal I ikke.

Fuld af optimisme flyttede vi ind

Men vi flyttede alligevel fuld af optimisme ind på vores lille landejendom.  Vi er glade for nærheden til skoven og for at have hestene hjemme, men så stopper glæden. 

Svineproducenten lugter fælt på alle tider af døgnet, man kan ikke altid sidde ude, eller lufte ud. Der kører store landbrugsmaskiner rundt på de små landeveje og ødelægger rabatter og vores biler. Stenslag og beskidte ruder.  Nogle dage har vi i et helt døgn igennem haft kørende store gyllemaskiner forbi vores ejendom hvert femte minut.  

Da de store landbrug har marker på den anden side af skoven, kører der store landbrugsmaskiner igennem med høj hastighed på den lille gruskovvej. Ikke hyggeligt at møde, hvis man fx kommer til hest.

Om morgenen kan vi høre biplyde fra bakkende traktorer, og vi kan blive ved.

Som miljøsagsbehandler er jeg blevet rystet

Som miljøsagsbehandler er jeg blevet rystet over, hvor meget landbrug må støje og svine i forhold til, når jeg har reguleret industrivirksomheder. Vores egen virksomhed var blevet lukket øjeblikkeligt, hvis vi have forurenet på tilsvarende måde. Det ville være mere stille og sundere at bo midt i et erhvervskvarter med store virksomheder.

Og jo, landbrug kan i princippet etablerer sig alle steder i landzone. Virksomheder er derimod inddelt i klasser afhængig af hvor meget de forurener. Og så kan de etablerer sig et erhvervs-kvarter, som er beregnet til den pågældende virksomhedstype. Det er jo en helt anden regulering, end der er på landbrugsområdet. 

Hvis man ejer mere end to hektar jord, betyder det ikke kun, at vi skal holde vores jord, men  meget vigtigere, vi har ingen beskyttelse har mod lugtgener fra landbrug. Dvs. vi kan i princippet få en kæmpe svineproducent 50 meter fra vores beboelseshus!

Og der ligger mange små hobbybrug rundt omkring i det ganske land, som har et par heste og en havetraktor og lidt mere end to hektar. 

Hele området nord for Klosterheden er gammel hede, der er opdyrket og er bebygget med små statshusmandsbrug.

De to store husdyrbrug jeg tidligere har omtalt, er udvidelser af de gamle små husdyrbrug, og resten i området er små hobbylandbrug.  Og frem for alt, er der ikke bygget nogen store husdyrbrug i området op til Klosterheden, dvs. inden for skovbyggelinjen. 

Men nu er kommunen desværre ved at give tilladelse til, at en kæmpe svineproducent må overtage et af de gamle, mindre gårde og bygge store stalde, fodertårne, biogasanlæg mv. indenfor skovbyggelinjen.  Samme svineproducent har en kæmpe svinebrug helt oppe mod skoven i Struer kommune. Det ser forfærdeligt ud og lugter og støjer inde i skoven.  Det gamle stuehus vil blive beboet af et par østeuropæiske landbrugsmedhjælpere.

Vores huse vil falde markant i pris

Vi er mange borgere i området som har svært ved at se, at området kan bære mere støj, lugt mv., og vores små veje er voldsomt overbelastet. Vi må indse, at vores huse vil falde markant i pris, og hvis der bliver givet tilladelse til dette svinebrug, vil det kunne danne præcedens i den resterende skovkant.  Så vil almindelige mennesker ikke kunne holde ud at bo i området, og alt natur bliver ødelagt op til og langt inde i Klosterheden.

Min lille familie vil nu stoppe renoveringen af ejendommen, idet vi kan se frem til en total ødelæggelse af den natur og ro, vi er flyttet ud for at nyde, og vores livskvalitet vil blive endnu mere forringet.   

Og så har vi også et andet følgeproblem. Vores virksomhed har meget svært ved at få videns-medarbejdere, og jeg forstår efterhånden godt, at ingen har lyst til at flytte til landdistrikterne.

Det vil ikke blive bedre, hvis de naturskønne steder efterhånden bliver ødelagt.  

Men det betyder også, at hvis vi vælger at fraflytte kommunen, så ønsker vi måske heller ikke på sigt at udvikle på virksomheden det pågældende sted.

Så udviklingen mod større og større landbrug og den manglende planlægning af beliggenheden har store konsekvenser på mange områder. Jeg håber, at alle vil læse dette og tænke sig om i den videre behandling af forslag B 113.