36.000 har søgt om over seks milliarder i landbrugsstøtte

Der er over seks milliarder støttekroner i puljen til årets uddeling af landbrugsstøtte. Foto: Colourbox

36.421 jordejere og landbrugere har indsendt deres ansøgning om grundbetaling. Landbrugsstøtten omfatter hektar-støtte og en række andre støtteordninger på over seks milliarder kroner

LANDBRUGSSTØTTE – Årets store maraton på landbrugsstøtten sluttede tirsdag midnat, og Landbrugsstyrelsen kan i dag konstatere, at i alt 36.421 landbrugere har indsendt deres ansøgning om grundbetaling, inden fristen udløb.

Ifølge Landbrugsstyrelsens er der over seks milliarder støttekroner, som skal fordeles. De fleste penge går til de store landbrug. I dag er antallet af heltidslandbrug med mindst én arbejdsplads reduceret til knap 9.000. Resten er mindre hobby- og deltidslandbrug.

Landbrugsstøtten omfatter den såkaldte grundbetaling, der gives pr. hektar og en række støtteordninger til for eksempel miljø og kvælstofregulering. Det hele ansøges i et digitalt fællesskema.

To dage ekstra

Oprindeligt udløb ansøgningsfristen den 16. april, men efter ønske fra blandt andre Landbrug & Fødevarer besluttede Landbrugsstyrelsen at forlænge ansøgningsrunden med to ekstra hverdage.

Og det gav pote, viser Landbrugsstyrelsens statistikker for de indsendte ansøgninger. I dagene efter forlængelsen af fristen fladede kurverne ud, og de sidste ansøgninger trillede roligt ind.

– Det var netop det, vi ønskede at opnå med forlængelsen. Vi har i år haft en god ansøgningsrunde, men der var så mange, der skulle igennem i slutspurten, at det gav stor spidsbelastning på både mennesker og systemer, siger Gitte Jensen-Fangel, der er vicedirektør i Landbrugsstyrelsen.

Nu forbereder vi næste runde

Landbrugsstyrelsen kan følge med time for time, når ansøgningerne tikker ind. Det giver nyttig viden om spidsbelastninger og fremdrift, som styrelsen deler i en tæt og konstruktiv dialog med erhvervet igennem hele ansøgningsrunden. Og nu skal al denne viden indgå i forberedelserne af næste års ansøgningsrunde.

– Dialogen fortsætter og vi går nu tilbage i maskinrummet sammen med erhvervet og kigger på, hvad vi kan skrue på for at give landbrugere og konsulenter de bedst mulige betingelser i næste års travle ansøgningsrunde, siger Gitte Jensen-Fangel.

Der er stadig tid frem til 17. maj, hvis man vil ændre i sin indsendte ansøgning eller sende en sen ansøgning.

FAKTA om landbrugsstøtte

  • En gang om året fordeles de mere end seks mia. støttekroner, der kommer fra den store kasse, som EU fordeler i landbrugsstøtte. De godt seks milliarder er Danmarks andel.
  • Ansøgningsrunden favner både grundbetalingen, der gives pr. hektar, og en række støtteordninger til for eksempel miljø og kvælstofregulering. Det hele ansøges i det digitale fællesskema.
  • Ansøgningen skal i år ske i perioden 1. februar til 16. april.
  • I 2021 er det Landbrugsstyrelsens mål, at 90 procent af de seks milliarder skal være udbetalt til landbrugerne den 1. december.
    Kilde: Landbrugsstyrelsen / Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.