Historisk dom tvinger Shell til at halvere klimaforurening inden 2030

Aktivister demonstrerede i 2013 mod Shells planer om udvinde olie i Arktis. Foto: Lars Bertelsen / Greenpeace

En historisk dom i Holland tvinger nu oliegiganten Shell til at halvere sin udledninger af klimagasser inden 2030. Det skriver dagbladet Information.

Det er første gang i historien, at en oliefirma dømmes til at reducere sine udledninger for at beskytte befolkningen mod de globale klimaforandringer, som forårsages af afbrænding af olie, kul og gas. Den skelsættende dom vil formentlig bane vejen for lignende sagsanlæg.

Det er Distriktsdomstolen i Haag, som 26. maj 2021 afsagde dommen, som pålagde olieselskabet Shell til at reducere sine udledninger med 45 procent inden 2030, sammenlignet med 2019-udledningerne.

Det står endnu ikke klart, om Shell vil anke dommen, men selv om det skulle ske, så fremgår det af dommen, at en anke ikke vil have opsættende virkning på de krav, som Shell nu er blevet pålagt at efterleve.

Blandt verdens ti største udledere

Den hollandske sag vil formentlig bane vej for lignende sagsanlæg mod andre store oliefirmaer, skriver Information.

Sagen var anlagt af en gruppe miljø- og menneskeretsorganisationer mod firmaet Royal Dutch Shell ved distriktsdomstolen i Haag. Det var sagsøgernes påstand, at det var en krænkelse af menneskerettighederne, at Shell ikke levede op til forpligtelser om at nedbringe CO2-udledninger i atmosfæren.

Shell er blandt de ti største CO2-udledere i verden. Sidste år forpligtede Shell sig til at nå netto-nul udledning i 2050. Det skulle dække både firmaets egne udledninger såvel som udledninger fra olie og gas leveret af Shell.

Lignende dom i Tyskland

Også i Tyskland har en domstol for nylig afsagt en dom, som fik unge klimaaktivister til at at juble.

Det var en afgørelse ved den tyske forbundsforfatningsdomstol 29. april 2021, som betyder, at Tysklands regering inden udgangen af 2022 skal have en ny klimalov på plads.

»Dommen er en kæmpesejr for os unge mennesker, som allerede i dag er ramt af klimakrisen«, jublede en af de unge, som havde anlagt sagen.