Grøn omstilling i verdens storbyer

Fire af verdens storbyer vil forbyde diesel- og benzinbiler for at dæmme op for luftforureningen. Foto: Colourbox

Amerikanske storbyer vil fortsætte den grønne omstilling på trods af Trump. Investeringer i rene og sunde byer skaber ny vækst og mindre social ulighed.

GLOBALT Når præsident Donald Trump i de kommende år sender hundredvis af milliarder ud i jobskabende infrastrukturprojekter, vil en stor del af de penge blive investeret klimavenligt, grønt og innovativt, skriver Mandag Morgen.

Sådan bliver det, fordi de politiske ledere i de amerikanske storbyer er overbeviste om, at en satsning på rene teknologier og klimavenlig infrastruktur er den bedste vej til både økonomisk vækst og social og miljømæssig bæredygtighed.

– Borgmestrene i de store amerikanske byer ønsker at skabe renere byer, fordi det er, hvad borgerne ønsker, siger Monica Keaney, amerikaner og redaktør af rapporten Cities100 om grøn omstilling i verdens storbyer, der netop er udkommet.

– Vi ser lignende projekter i mange andre byer. Det er en dyb trend, som magtskiftet i Washington ikke vil ændre på, siger hun.

Eksempelvis er bystyret i Atlanta, Georgia i færd med at implementere en stor plan, der både skal reducere biltrafikken og etablere nye grønne transportkorridorer med tusindvis af nye træer.

100 projekter i 61 storbyer
Rapporten indeholder beskrivelser af 100 grønne omstillingsprojekter i 61 storbyer verden over og dokumenterer, at byernes grønne omstilling har høj prioritet uanset borgmesterens partifarve og landets styreform.

’Cities100’ er udarbejdet af Sustainia, Mandag Morgens afdeling for bæredygtig forretningsudvikling, i samarbejde med organisationen C40, der har flere end 85 millionbyer med over 650 millioner indbyggere som medlemmer, og Realdania, der har været med til at grundlægge både Sustainia og C40.

De 100 projekter i Cities100 dækker ti sektorer fra energi, affaldshåndtering og transport til klimahandlingsplaner, energirenovering og nye finansieringsformer til fremme af grøn vækst og jobskabelse.
Ifølge Morten Nielsen, direktør i Sustainia er det er helt naturligt, at verdens borgmestre investerer i ren energi og transport og grøn byudvikling.

– De byer, der vælger at satse på den grønne byudvikling, kommer ind i en positiv spiral, hvor investeringerne skaber vækst, udvikling, renere miljø, og dermed bliver endnu mere attraktive for borgere, investorer og virksomheder, siger han.

Tænk globalt, handl lokalt
Anne Hidalgo er borgmester i Paris og ny formand for C40.

– Det er måske ikke borgmestrene, der har opfundet udtrykket »tænk globalt, handl lokalt«, men det er uden tvivl dem, som i videst omfang praktiserer det, skriver hun i Cities100.

Hun er overbevist om, at verdens byer spiller en hovedrolle, hvis man skal gøre sig forhåbninger om at realisere ambitionerne i den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris sidste år.

Sammen med tre andre af verdens storbyer, Madrid, Athen og Mexico City, vil hun skride ind over for de mest forurendende diesel- og benzinbiler for at dæmme op for den voldsomme luftforurening, som den fossile trafik forårsager.