Fremtidens dyrlæger opfordrer EU til forbud mod tremmedyr

Den internationale sammenslutning af dyrlægestuderende, IVSA, der har 40.000 medlemmer i 70 lande, opfordrer EU til at stramme lovgivningen for dyrevelfærd. Foto: Colourbox

Den internationale sammenslutning af dyrlægestuderende opfordrer EU til at skærpe lovgivningen for dyrevelfærd. Flere og flere er bekymrede over mishandlingen af landbrugsdyr.

Globale fødevarefirmaer og butikskæder, internationale forskere, NGO’er og nu fremtidens dyrlæger samt EU-parlamentarikere. Fra alle kanter breder kravet sig om markante forbedringer af dyrevelfærd i EU’s landbrug.

Dermed stiger presset for at få bandlyst hold af burhøns, fikserede grise og andre tremmedyr i landbruget, rapporterer den danske afdeling af World Animal Protection.

Ifølge foreningen har de unge dyrlæger meldt sig under fanerne med støtte til den omsiggribende kampagne, ‘End The Cage Age’, der med 1,4 millioner underskrifter mod bure i landbruget er det største borgerinitiativ af sin art i EU nogensinde.

Det har bragt smilet frem hos Esben Sloth, der er kampagnechef i World Animal Protection i Danmark.

Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection.

»‘End The Cage Age’ er blevet en bevægelse, der vil forandre dyrenes forhold i fremtidens landbrug«, siger Esben Sloth.

Dyrlægestuderende bekymrede

Seneste har den internationale sammenslutning af dyrlægestuderende, IVSA, der har 40.000 medlemmer i 70 lande, opfordret EU til at indføre skærpede dyrevelfærdslove i hele EU.

»Flere og flere er stadigt mere bekymrede over mishandlingen af landbrugsdyr, og derfor bør der hurtigt laves en plan. EU bør respektere de mange borgere, der støtter ‘End The Cage Age’, og indføre forbedringer til de eksisterende bestemmelser om dyrevelfærd med det samme«, siger Matthias Grembler fra de unge dyrlægers organisation, der nævner burhøns og fikserede grise som særligt akutte områder.

De understreger, at EU og medlemslandene bør støtte industrielle landmænd økonomisk i overgangen til burfrit opdræt, og at deres appel i øvrigt gælder for alle arter af landbrugsdyr bag tremmer.

Samtidig sender 101 medlemmer af Europa Parlamentet nu en kraftig opfordring til EU kommissionen, hvor også de folkevalgte EU-politikere bakker op om ‘End The Cage Age’.

De opfordrer til et forbud mod bure i landbruget hurtigst muligt, og bebrejder kommissionen, at de har været for sløve i optrækket:

»Mens EU har tøvet med at trække i førertrøjen, er medlemslande som Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Luxembourg, Slovakiet og Sverige selv gået længere, og har indført national lovgivning, der afskaffer eller udfaser bure for bestemte landbrugsdyr«, skriver parlamentarikerne, der fra Danmark tæller Niels Fuglsang (S), Nikolaj Villumsen (EL) og Margrethe Auken (SF).

Ud over World Animal Protection, der er med-initiativtager til ‘End The Cage Age’, som ledes af den britiske organisation Compassion In World Farming, har en række andre NGO’er også tilsluttet sig initiativet og sendt deres egen appel til EU-kommissionen.

Organisationer støtter

Det gælder blandt andet European Environmental Bureau, der repræsenterer mere end 160 organisationer samt Friends Of The Earth og Greenpeace.

»Både i EU og herhjemme bliver millioner af svin, køer, kyllinger og høns stuvet sammen på meget lidt plads i gigantiske industri-stalde, der sætter klima, natur, dyrevelfærd og lokale naboers sundhed under pres. I stedet for at svigte vores klimaansvar, burde vi satse på færre landbrugsdyr og mere plantebaseret mad, så vi både kan nå vores klimamål og få bedre dyrevelfærd«, siger Kristine Clement, kampagneleder for landbrug og skov hos Greenpeace.

»Presset fra organisationer, forskere, firmaer, politikere samt borgere, er nu så stort, og kommer fra så mange kanter, at EU-kommissionen og de enkelte medlemslande snart må indse, at det er nu, der skal ske noget med dyrevelfærden«, siger Esben Sloth, kampagnechef i World Animal Protection Danmark. 

Han henviser blandt andet til 142 forskere fra hele verden, der i februar udsendte en støtteerklæring til ‘End The Cage Age’, og en række multinationale fødevarekoncerner som Nestlé, Mondelez, Aldi og Unilever, der i marts gav deres uforbeholdne opbakning til kampagnen.

Wakeup call til regeringen

I samme ombæring oplyste virksomhederne, at de helt vil droppe buræg i alle deres produkter fra 2025. 

»Den brede opbakning til ‘End The Cage Age’ er et wakeup call til regeringen om, at få sat konkret handling bag den nye danske dyrevelfærdslov, så vi i første omgang får afskaffet burhøns og fiksering af grise. Og det kan kun gå for langsomt«, siger Esben Sloth.